Gå direkt till innehåll

Stagg

( Nardus stricta L )
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

 Stagg

Generell information

Ratas ofta av betande djur om andra betesväxter finns tillgängliga. 

Orsak till att växten är oönskad

Stagg är ej giftig men styv och träaktig och kan hos hästar orsaka irritation och katarr i slemhinnor i mag-tarmkanalen, ibland med dödlig utgång.

Senast uppdaterad : 2021-03-08