Gå direkt till innehåll

Stormhatt

( Aconitum lycoctonum L. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

 Stormhatt

Generell information

Hela växten är mycket giftig på grund av innehållet av aconitin. 10-12 milligram aconitin är dödlig dos för häst (ungefär 200-400 gram färska växtdelar). Giftig även efter torkning. Betesdjur ratar i allmänhet växten, men den kan utgöra problem i betesmarker då ett bestånd snabbt blir tätt och manshögt, och kan konkurrera ut de önskade betesväxterna.  

Förgiftningssymtom

Först stimulans och sedan depression av andning och cirkulation. Ökad salivering, lokalt irriterande på huden. Vid konsumtion av större mängder förekommer plötsliga, snabba dödsfall på grund av av kvävning och cirkulationskollaps. Gifterna kan även absorberas via huden, varför stormhatt skall hanteras med stor försiktighet.

Senast uppdaterad : 2019-12-05