Gå direkt till innehåll

Svartkämpar

( Plantago lanceolata L. )
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.
Oönskad växt
Oönskad i naturbeten och vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

 Svartkämpar

Generell information

Kallas också spetsgroblad. Växten innehåller hög halt av slembildande ämnen. 

Orsak till att växten är oönskad

Växten är inte giftig men kan ge diarré om den utgör mer än 20 procent av betesväxterna.

Senast uppdaterad : 2021-03-08