Gå direkt till innehåll

Tibast

( Daphne mezereum L. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

 Tibast

Generell information

Kallas även pepparbuske, sidenbast. Hela växten, men särskilt bark och frö, är giftiga troligtvis på grund av innehållet av mezerin som är mycket giftigt. 30 gram bark eller blad är dödlig dos för häst. Giftig även i torkat tillstånd.  

Förgiftningssymtom

Hosta, svettning, kolik med svåra buksmärtor, häftig och ofta blodig diarré efter förstoppning, njurinflammation, blod i urinen, matthet, anorexi, inkoordination, stapplighet, konvulsioner, förhöjd kroppstemperatur, våldsam puls, feber, andnöd, cirkulationskollaps och död. Starkt retande och blistrande lokal verkan vid hudkontakt, karcinogent. 

Var noga med att inte avlägsna fridlysta växter. En lista över fridlysta växter finns exempelvis på Naturvårdsverkets webbplats (pdf)

Senast uppdaterad : 2019-12-05