Gå direkt till innehåll
Vattenstånds

Vattenstånds

( Jacobea aquatica (Hill) G. Gaertn et al. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

 Vattenstånds

Generell information

Ståndsarter innehåller flera pyrrolizidina alkaloider (jacodin, jacobin, jaconin med flera). S. jacobea innehåller också senecionin. Hästar och kor äter normalt sett ej stånds i färskt tillstånd, men kan förgiftas via hö och ensilage. 50-200 gram stånds/kilo kroppsvikt har uppgetts vara dödlig dos för häst men troligen behövs större mängder (cirka fem procent av hästens kroppsvikt) för att förgiftning skall uppstå.  

Förgiftningssymtom

Stånds ger förgiftningssymtom som liknar korsörtsförgiftning. Svår förstoppning, ibland (blodig) diarré, buksmärtor, svag och snabb puls, ataxi, aptitförlust, konvulsioner, fotosensibilitet och förlamning.
De första symtomen kan uppträda flera dagar eller veckor (månader) efter det första intaget. I början ser djuren utmärglade ut, därefter får de en vacklande gång och ger intryck av att vara halvblinda eller likgiltiga för hur de går. I senare stadier kan förgiftade djur vara mycket lättretliga och anfalla.
Både akut och kronisk förgiftning verkar förekomma.

Kalvar som konsumerat 100 gram vattenstånds per dag insjuknade inom fem till sex veckor i dödlig förgiftning med diarré och leverskador (cirrhos och fettinfiltration). 

Vanlig fråga

  1. Vad gör man om man vet att hästarna har ätit stånds? Ingen av dom uppvisar några symtom på förgiftning. Det är sådana enorma mängder stånds här. Jag vet inte hur vi ska komma tillrätta med detta.
    Det som hästarna redan ätit av går inte att göra något åt. Det är dock en dosfråga huruvida förgiftning sker. I litteraturen anges att mellan 50 och 200 gram stånds per kilo kroppsvikt är en dödlig dos för häst, men troligen behövs till och med större mängder än så, runt fem procent av hästens kroppsvikt, för att förgiftning skall uppstå.
    Att du har stånds i hagarna är oroande, eftersom om hästarna äter varje dag av stånds kan de till slut bli förgiftade då giftet lagras i kroppen en tid. Men som sagt, det behövs ganska mycket innan symtom uppstår.
    Att ha tillräckligt stora hagar så att de inte blir nedbetat är ett sätt att hantera det, då hästar i allmänhet föredrar gräs om de får välja. Om betet är dålig kan också stödutfordring i hagen dra uppmärksamheten från ståndsen. Att gödsla eller så in gräs för att höja kvaliteten på betet kan också göra att betet räcker längre. Det kan bli aktuellt att plocka bort stånds för hand eller bekämpa den på något annat sätt.

Senast uppdaterad : 2020-07-02