Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Allmänt om sjukdomar hos gris

 • Tarminfektioner och störningar av den normala tarmfloran förekommer framförallt hos smågrisar och avvänjningsgrisar
 • Luftvägsinfektioner förekommer framförallt hos växande grisar. De orsakas av en samverkan mellan infektioner och grisarnas miljö.
 • Ledinfektioner kan vara ett hälsoproblem hos smågrisar
 • Skabb och nyssjuka har tidigare varit vanliga sjukdomar men förekommer nu bara sporadiskt.
 • PMWS utläses postweaning multisystemic wasting syndrome. Avvanda grisar tynar bort (wasting) och sjukdomen har ofta en dödlig utgång. Sjukdomen har sedan 1990-talet spridit sig över världen och diagnostiserades för första gången i Sverige år 2003. Problem med PMWS har minskat kraftigt sedan vacciner har utvecklats.
 • Sverige är fritt från PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome), svinpest och Aujeszkys sjukdom. SVA har en hög beredskap för dessa sjukdomar som alla lyder under epizootilagen.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls