Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

CNS-sjukdomar hos gris

Centralnervösa störningar förekommer hos grisar i Sverige, men är relativt ovanliga. De kan uppstå på grund av många olika orsaker, till exempel bakterie- och virusinfektioner samt förgiftningar.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls