Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ledinfektioner hos grisar efter avvänjning

Ledinfektioner registreras hos en till två procent av de svenska grisarna vid slakt. Andelen grisar som drabbas av ledinfektion under uppfödningen är dock något högre och varierar mellan besättningar.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Smittämne och smittvägar

Vanligen ses hälta och ledsvullnad.
Foto: Carl-Johan Ehlorsson/Gård & Djurhälsan

Klövskador kan leda till ledinfektioner. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Marie Sjölund/SVA

Sårskador och allmäninfektioner kan leda till ledinfektioner. De vanligaste bakterierna som isoleras från drabbade grisar efter avvänjning är streptokocker, stafylokocker men även Erysipelothrix rhusiopathiae, Haemophilus parasuis, Mycoplasma hyorhinis och Mycoplasma hyosynoviae kan orsaka ledinfektioner. Mycoplasma hyosynoviae drabbar dock företrädesvis grisar under slaktgrisperioden. Infektioner med Erysipelothrix rhusiopathiae (se rödsjuka) kan i besättningar med utomhusproduktion leda till omfattande problem med ledinfektioner.

Klinisk bild

Kliniskt ses oftast hälta samt varma, svullna och smärtande leder i extremiteterna. Vid akuta ledinfektioner kan även feber, slöhet och raggig hårrem förekomma. Alla leder i kroppen kan dock affekteras och många gånger är flera leder drabbade.

Provtagning och diagnostik

Diagnos ställs med ledning av kliniska symtom. Fastställande av etiologisk diagnos görs bäst genom obduktion med bakteriologisk undersökning och resistensbestämning.

Behandling och förebyggande åtgärder

Positiv terapieffekt av ledinfektioner hos grisar kräver en snabbt insatt behandling med antibiotika för att grisen ska återhämta sig fullständigt.

För att förebygga ledinfektioner ska boxarna vara torra och golvytorna halkfria. Det är också viktigt att undvika onödiga omflyttningar, omgrupperingar och andra faktorer som kan leda till sårskador hos grisarna. Vid framför allt utegrisproduktion kan det vara motiverat att vaccinera unga grisar för att motverka utbrott av akut rödsjuka och artriter.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls