Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Normala värden hos gris

Grisar kan drabbas av en mängd olika sjukdomar. Många av grisens sjukdomar är infektiösa och påverkas av sättet att hålla grisar: begränsat utrymme och många djur i samma ålder. Sjukdomspanoramat är också beroende av ålder, kön, utfodring och dräktighets- och laktationsstatus hos djuren.

  Hos en frisk, vuxen gris är:

  • kroppstemperaturen 38,5-39°C
  • andningsfrekvensen 10-20 andetag per minut
  • pulsen 60-80 hjärtslag per minut
  • dräktigheten cirka 115 dygn

  Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls