Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Förebyggande hälsovård hos minigris

 • Minigrisen bör ha motion och en väl avvägd foderstat för att inte bli överviktig. Grisen bör alltid ha tillgång till friskt vatten.
 • Minigrisar är känsliga för stress. Det är viktigt att minigrisar hanteras med viss försiktighet för att undvika skador.
 • En minigris är intelligent, nyfiken och social. Den behöver få leva i en stimulerande omgivning för att inte bli uttråkad. Helst ska den kunna få utföra en del naturliga behov, som att böka.
 • Klövarna bör verkas en till två gånger per år. För lite motion, olämpligt underlag och fetma är klövarnas fiender.
 • Vaccinering mot rödsjuka kan vara aktuellt. Avelsdjur bör vaccineras mot parvovirus och om spädgrisdiarré förekommer kan det vara aktuellt att vaccinera suggan före grisning.
 • Avmaskning mot spolmask bör göras och behandling mot skabb kan behövas.

Källa: Texten är ett referat från den utmärkta skriften "Veterinärens minigrisvademecum" av Sara Fors och Marie Sterning, Inst. för KM stordjur, SLU, 2000.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls