Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sjukdomar i luftvägarna hos minigris

Minigris porträtt, Foto: Bengt Ekberg

Minigrisar har relativt liten lungkapacitet, vilket kan göra lunginflammation till ett extra allvarligt problem. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Lunginflammation kan vara en allvarlig sjukdom hos minigrisar. Minigrisar har relativt liten lungkapacitet, vilket gör att luftvägsinfektioner kan bli allvarsamma.

Mycoplasma hyopneumoniae är en vanlig primärpatogen hos grisar. Grisen smittas av suggan eller av andra grisar vid avvänjningen. Sekundärinfektion med Pasteurella multocida förekommer och symtomen kan då förvärras med hög feber, kraftig hosta, dyspné som följd. Dödsfall förekommer också. Antibiotikabehandling med penicillin, ceftiofur eller sulfapreparat föreslås i litteraturen.

Actinobacillus pleuropneumoniae kan som namnet antyder, orsaka pneumoni (lunginflammation) och pleurit (lungsäcksinflammation). Den kroniska formen av sjukdomen dominerar hos svenska tamgrisar. Här beskrivs dock den akuta formen där sjukdomsförloppet oftast är mycket snabbt. Man kan ibland se blodtillblandat skum kring mun och tryne, men det förekommer att grisen hittas död utan föregående symtom. Snabbt insatt behandling med antibiotika krävs. Minigrisar som tillfrisknar har en vävnadsförlust i den affekterade lungvävnaden, vilket gör att de lätt drabbas av återkommande luftvägslidanden.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls