Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sjukdomar i mag/tarmkanalen hos minigris

Minigrisar är mycket intresserade av mat och kan äta för mycket. Vid förätning tas fodret bort 0,5-1 dygn och eventuellt ges lite yoghurt. Om grisen har fått i sig olämpliga saker bör veterinär kontaktas.

Minigrisar kan få magsår om de lever med stress, parasiter, för lite grovfoder eller för finmalet foder. Symtomen kan variera från allmänt obehag och missnöje till svart avföring, blodbrist och slöhet. Grisen kan också kräkas, matvägra och gnissla tänder.

Minigriskultingar kan få diarré av infektioner, men spolmask utgör inget stort problem hos minigrisar.

Spolmask är inget stort problem hos minigrisar.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls