Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Tarmsjukdomar hos gris

Det finns många mikroorganismer som ensamma eller tillsammans med andra smittämnen eller faktorer kan orsaka tarmsjukdomar hos grisar, framförallt i form av diarréer.

En del av dem förknippas med sjukdomsproblem i en särskild ålder, allt ifrån nyfödda till äldre grisar. Det är dock huvudsakligen unga grisar som drabbas av diarréer. Tiden kring avvänjning är särskilt känslig eftersom den innebär en stor omställning för grisen, med foderbyten och eventuell flytt till en ny miljö och nya boxkamrater.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls