Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Zoonoser hos gris

Det finns ett flertal mikrober som kan drabba både gris och människa, så kallade zoonoser.

Exempel på sådana är salmonella, toxoplasma och trikiner. Många zoonoser orsakar framför allt sjukdomsproblem hos människa, medan djuren ofta är symtomlösa smittbärare. När människor smittas är det vanligen via fläskprodukter som ej upphettats tillräckligt, men en del zoonoser kan också smitta vid direktkontakt med infekterade grisar.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls