Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Parasiter hos häst

Parasiter är organismer som tar sin näring från andra levande organismer, och kan då orsaka skada. Det finns olika grupper av parasiter som encelliga (protozoer), maskar (helminter) och insekter och spindeldjur.

Endoparasiter kallas parasiter som lever invärtes. Alla hästar har endoparasiter. I mindre mängd stör de vanligen inte hästens hälsa. Föl och unghästar är mer känsliga för parasitangrepp än vuxna hästar och därför ska parasitbekämpningen ske med hänsyn till hästarnas ålder.

De viktigaste endoparasiterna hos hästar i Sverige:

Ektoparasiter lever utvärtes. Alla hästar kan angripas av hudparasiter. Hästarna blir inte immuna, men känsligheten för parasiternas angrepp kan variera mellan individer. Hudparasiter går inte att utrota. Istället får man skydda hästarna så gott det går mot deras angrepp.

Löss och fotskabb är två emempel på så kallade värddjurs-specifika ektoparasiter. Det innebär att hästens löss och fotskabb endast angriper hästar. De har hela sin livscykel, från ägg till vuxen parasit, på hästen.

Andra ektoparasiter, som knott, svidknott, fästingar, blinningar, flugor och bromsar angriper däremot alla däggdjur, inklusive människa, och fåglar.

De viktigaste hudparasiterna hos hästar i Sverige:

Övrig ohyra:

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls