Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Övervakning av parasiter i hästbesättningar

Gårdsanpassad rådgivning baserad på systematiska träckprovsundersökningar för gårdar med minst åtta hästar. Du får samtidigt ett lägre pris på analyserna per häst.

Syfte

Syftet med övervakningssystemet är att du ska få kunskap om parasitförekomsten i din besättning och vilket smittryck du har i dina gräshagar. I samband med provtagning får du expertråd kring avmaskning och eventuella problem i din hästhållning. På så sätt kan du i samråd med din veterinär vidta rätt åtgärder för att minimera parasitförekomsten och samtidigt använda avmaskningsmedel på rätt sätt.

Eftersom resistens mot avmaskningsmedel förekommer i Sverige är det angeläget att avmaskningsmedel inte används i onödan så att situationen förvärras. Antalet avmaskningar per år minskar väsentligt med riktad selektiv avmaskning, framför allt bland vuxna hästar. Riktad selektiv avmaskning innebär att man endast avmaskar hästar som utskiljer en viss mängd ägg, har stor blodmask eller bandmask.

Deltagande

SVA:s övervakningssystem är anpassat till gårdar som har minst åtta hästar vilka delar sommarhagar. Så här deltar du i övervakningssystemet:

Deltagandet fortsätter genom att träckprov skickas in en till tre gånger årligen. Uppföljande provtagningar anpassas i samråd med din besättningsveterinär efter tidigare träckprovsresultat och betesstrategier. Vi kan skicka kopior på alla provsvar direkt till din veterinär, om du uppger dennes e-postadress på remissen.

Provtagning

Provtagning utförs lämpligen under mars-maj samt september-oktober. Vid behov undersöks åringar dessutom för spolmask i januari-februari. Finns flera grupper av hästar på gården, till exempel åldersgrupper, bör provtagning ske i alla grupper. 

Analys av prov

Våren innan betessläpp

På våren undersöks träckprov med två olika metoder: en för att påvisa ägg av olika sorter, och en för att detektera stor blodmask (Strongylus vulgaris).

För att bedöma mängden ägg som utskiljs i träcken görs en kvalitativ analys som utgår från 30 gram träck (nytt från 2017). Ägg av blodmask, spolmask, bandmask, fölmask m fl kan påvisas. Resultatet presenteras enligt en bedömningsskala.

Undersökning för att påvisa stor blodmask, (S. vulgaris) görs med PCR (nytt från 2017) eller odling. På remissen kryssar ni för vilket alternativ ni önskar. Observera att vi behöver minst tre träckbollar per häst på våren.

Alternativ 1 

  • Individuell undersökning med kvalitativ analys inkl. bandmask
  • Individuell undersökning med PCR för stor blodmask (Strongylus vulgaris)

Alternativ 2 

  • Individuell undersökning med kvalitativ analys inkl. bandmask
  • samlingsanalys (med max fyra hästar), odling stor blodmask (Strongylus vulgaris)

Uppföljning, annan tid på året till exempel hösten 

Vid uppföljande provtagning på hösten och vid andra tidpunkter på året görs vanligtvis en enklare kvantitativ analys, "äggräkning" med McMastermetod. Äggräkning visar antalet maskägg per gram träck av bland andra blodmask/strongylider, spolmask, fölmask eller koccidier hos varje individ. Metoden fungerar inte för att påvisa ägg av bandmask.

Anpassad rådgivning

Du får en rapport med kommentarer och råd från en av SVA:s veterinärer som också är disputerad parasitolog. Resultaten vägs in tillsammans med tidigare resultat, informationen i frågeformuläret och på remissen. Du kan exempelvis få förslag på vilka hästar som eventuellt bör avmaskas och med vilken typ av avmaskningsmedel, samt när uppföljande provtagningar rekommenderas. Rapporten utgör ett underlag för dig och din veterinär att utgå från för att hantera situationen och för eventuell receptförskrivning.

Besättningsveterinären eller annan kontaktperson för aktuell besättning kan diskutera förslaget vidare per telefon med vår veterinär om så önskas.

OBSERVERA!

Träckprov från hästar i övervakningssystemet måste alltid skickas in tillsammans med remiss Övervakning av parasiter i hästbesättningar (pdf).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls