Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Virusabort EHV-1, icke neurologisk form i Skåne samt Västra Götaland, samt hästinfluensa i Skåne

2019-03-07

Virusabort, EHV-1

En svensk häst i Väderstad (Skåne) som tävlade i norska Lilleström 20-24 februari har den 4 mars 2019 insjuknat med feber. Infektion med EHV-1 (virusabort) har konstaterats. Den har inte uppvisat neurologiska symptom. Hästen har stått isolerad sedan hemkomst, tillsammans med andra hästar som tävlat i Norge. Den svenska hästen uppvisade feber 10 dagar efter att en norsk häst som insjuknat i neurologisk form av virusabort hade avlägsnats från tävlingsplatsen.

Alla deltagare på tävlingen i Norge hade omgående fått rekommendationer om smittskydd och fortsatt isolering vid hemkomst, för att minimera risken för att fler hästar utsätts för smittrisk. Nu kommer den sjuka hästen i Väderstad att isoleras för sig själv, men hela anläggningen isoleras också.

Virusabort EHV-1 har också påvisats hos en häst med feber och luftvägssymptom i en besättning i Västra Götaland den 4 mars. Den har inte uppvisat neurologiska symptom. Hästarna hade inte haft känd kontakt med andra sjuka hästar. Isoleringsrekommendationer har utfärdats.

Sjukdomen virusabort som orsakas av viruset EHV-1 är anmälningspliktig när neurologiska symptom eller kastning förekommer, men inte när det endast setts feber eller andra symptom. I samtliga fall rekommenderas isolering för att förhindra smittspridning.

Hästinfluensa (A2)

Hästinfluensa har konstaterats på en ung häst med oklar vaccinationsstatus i Simrishamns kommun. Hästen kom från Belgien 3 mars och provtogs då den hade feber och lindrigt näsflöde vid ankomst. Hästen placerades redan vid ankomst i ett isoleringsstall.

Isoleringsrekommendationer har lämnats för hela anläggningen. Transporten från Belgien skedde med egen transport, så det finns inga hästar som lämnats av på andra platser i Sverige från samma transport.

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls