Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Djurägare

Förekomst och smitta

Babesia förekommer normalt inte i Sverige eftersom infektionen sprids med fästingar som inte finns i vårt land. Hundar som reser i, eller importeras från länder där sådana fästingar finns – till exempel i Europa - kan infekteras och utveckla sjukdom. Hundar som enbart vistas i Sverige kan smittas om andra hundar fört med sig infekterade fästingar framförallt när fästingarna finns i inomhusmiljö.

Flera olika fästingarter kan infektera hundar med Babesia, band annat den bruna hundfästingen, också kallad kennelfästing Rhipicephalus sanguineus ochbrokig hundfästing, Dermacentor reticulatus.

Människor smittas inte av hundar. Den organism som orsakar babesios hos hund orsakar inte sjukdom hos människa.

Symtom

Många hundar som infekteras med Babesia blir inte sjuka alls. Hos de hundar som insjuknar ses olika grader av symtom. I många fall är infektionen relativt lättbehandlad och hunden blir snabbt frisk, även om en del hundar drabbas av komplikationer och avlider. Symtom ses normalt inom en till tre veckor efter det att hunden blivit infekterad, det vill säga inom en kort tid efter det att en hund importerats eller kommit tillbaka till Sverige efter en resa i Europa.

Symtom ses till följd av skador på röda blodkroppar. Anemi utvecklas, det vill säga hunden får för lite röda blodkroppar i blodet. Hunden blir trött och kan andas mer häftigt än normalt. Feber ses ofta och slemhinnorna i munnen kan vara bleka eller gula. Ibland kan man se att urinen blir mörkare än vanligt.

Hos en del hundar utvecklas en mer komplicerad form av babesios. Exempel på organ där skador kan ses är hjärna, lever, njurar och lungor.

Diagnos

Det finns andra sjukdomstillstånd hos hund som orsakar samma symtom som ses vid babesios och för att få en säker diagnos tar man specifika prover.

Mikroskopisk undersökning av ett blodutstryk är ett användbart och enkelt sätt att diagnostisera babesios och är oftast förstahandsvalet i akut skede när djuret har symtom. Om blodutstryket är negativt kan man gå vidare och söka efter babesiaorganismer med hjälp av PCR-teknik som är en känsligare metod där man påvisar organismens arvsmassa i blodet.

En tredje form av blodprovsundersökning är så kallad serologisk undersökning, där man undersöker om hunden bildat antikroppar mot Babesia. Många hundar i länder där babesios är vanligt har antikroppar utan att vara sjuka.

Behandling

Det finns läkemedel att sätta in mot babesios och ofta ger behandlingen en snabb och god effekt. En del hundar drabbas dock av en mer komplicerad form av babesios och överlever inte trots intensivvård.

Förebyggande behandling för resande hundar

Babesios hos hund förebyggs genom att förhindra fästingangrepp. För hundar som skall vistas utomlands, till exempel i Europa, rekommenderas förebyggande behandling med veterinärmedicinska läkemedel som har dokumenterat god effekt mot fästingangrepp. Under resan bör också hundens päls och hud kontrolleras kontinuerligt så att eventuella fästingar snabbt kan plockas bort från hunden. Be din veterinär om hjälp med ordinering och recept.

Du kan läsa mer om andra förebyggande åtgärder mot olika infektionssjukdomar under Resa med hund.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.  

Vanliga frågor om babesios hos hund

1. Kan katter också drabbas av babesios?

Ja, men det anses vara ovanligt med babesios hos katt i Europa. Endast ett fåtal fall finns rapporterade.

2. Kan människor smittas av hundar och bli sjuka i babesios?

Människor smittas inte av hundar. Den organism som orsakar babesios hos hund orsakar inte sjukdom hos människa.

3. Kan en hund med Babesia smitta andra hundar när den vistas i Sverige?

Infektionen sprids med fästingar som normalt inte finns i Sverige. För att en hund ska bli infekterad måste den därför vistas i länder där dessa fästingar förekommer. Ett möjligt undantag finns och det är om en hund fört med sig infekterade fästingar som den bruna hundfästingen (Kennelfästing), Rhipicephalus sanguineus ellerbrokig hundfästing, Dermacentor reticulatus.

4. Kan en hund som levt utomlands men verkar frisk, ändå utveckla symtom på babesios efter att ha levt i Sverige en tid?

De hundar som utvecklar symtom till följd av en babesiainfektion brukar göra det inom en till tre veckor efter infektionen. Om hunden utvecklar symtom på babesios efter att ha varit i Sverige en längre tid kan den ha smittats av en den bruna hundfästingen (Kennelfästing), Rhipicephalus sanguineus som förts in i inomhusmiljö av en hund som vistats utomlands- eller så har hunden helt enkelt en annan sjukdom; det finns flera olika tillstånd som kan ge samma symtom som vid babesios.

5. Jag skall köpa en hund från Sydeuropa, är det något mer än babesios jag bör tänka på?

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om gällande införselregler. Det är mycket viktigt att dessa följs! Införselreglerna skyddar dock inte hunden mot att bli smittad med en rad andra, för hunden ofta allvarliga sjukdomar. Du kan läsa mer om några sådana infektioner i dokumentet Att tänka på i samband med köp av hund från Europa.

6. Jag skall ut och resa med min hund i Europa, vad bör jag tänka på för att minska risken för att min hund utsätts för onödig smitta?

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls