Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Djurägare

Förekomst och smitta

Vanliga fästingar sprider, och infekterar både människor och djur, med bakterien Borrelia burgdorferi, den bakterie som orsakar borrelios.

Infektion med B. burgdorferi, är relativt vanligt hos hund i Sverige. Sjukdoms-symtom hos hund som föranleder veterinärbesök är dock betydligt ovanligare. Man brukar säga att högst fem procent (fem av hundra) av infekterade visar symtom, och då är symtomen som regel lindriga.

I de fall sjukdom som uppstår hos hund är mer påtagliga så att det till och med leder till ett veterinärbesök, och om de då är så pass kraftiga att antibiotikabehandling bedöms vara av värde för djurets välmående, förväntas ett tillfrisknande mycket snabbt; inom en till två dagar.

Återkommande/kroniska/långvariga besvär förväntas inte, och inte heller dödsfall.

Symtom

Symtom som verkligen märks så pass att man uppsöker veterinär, är alltså ovanligt hos hundar som infekterats. Om symtom uppstår ses de en lång tid efter infektionstillfället; efter två till sex månader.

Symtom som kan kopplas till Borrelia-infektion hos hund:

  • I den absoluta majoriteten av fallen: inga symtom alls, eller bara en hud reaktion (rodnad) vid fästingbettet.
  • Hos hundar som utvecklar symtom kan i varierande grad ses: akut feber, dämpat allmäntillstånd, plötsliga ledbesvär. Vandrande hälta kan ses; det vill säga hunden börjar snart halta på ett annat ben, eftersom en annan led reagerat på infektionen.

Samtliga symtom är i de fall de uppstår förväntas vara plötsliga, hos en tidigare frisk hund. Borrelios hos hund har inte kopplats till långvarig trötthet, eller återkommande hälta, eller återkommande feber.
Borrelios har heller inte visats orsaka dödsfall.

Diagnos

Eftersom sjukdoms-symtom är ovanligt vid Borrelia-infektion hos hund så gäller det att försöka utesluta andra tänkbara orsaker till hundens symtom innan man ställer diagnosen (misstänkt) borrelios. Diagnosen kan vara svår att ställa, och den är ofta svår att säkert bevisa. Bland annat kan andra typer av ledinfektioner kan ge liknande symtom.

I de fall sjukdom som uppstår hos hund är så påtagliga så att de inte bara leder till ett veterinärbesök, utan också så pass kraftiga antibiotikabehandling bedöms behövas för djurets välmående, förväntas ett tillfrisknande mycket snabbt; inom en till två dagar. Om hunden inte blir frisk så snabbt, så bör man fundera en gång till på om det verkligen är borrelios hunden lider av.

Påvisande av antikroppar i blodprov

Blodprov har tidigare undersökts för att se om hundars immunförsvar har bildat antikroppar mot bakterien. Eftersom hundar som tidigare infekterats med bakterien har kvar antikroppar i blodet under mycket lång tid, och eftersom många helt friska hundar har antikroppar mot bakterien, så är det oftast svårt att bedöma provsvaret hos hundar med misstänkt borreliasjukdom.

Provtagning av friska hundar är inte aktuellt. Det är helt normalt, och inte farligt, för en hund att ha antikroppar mot bakterien B. burgdorferi. Inte heller ger provtagning av fästingar någon värdefull information.

Behandling

Som nämnts ovan blir de allra flesta hundar antingen aldrig sjuka, eller så tillfrisknar de snabbt av sig själva, utan behandling. Någon behandling behövs alltså oftast inte. I vissa undantagsfall kan dock hunden ha besvärliga symtom, som gör att veterinären tycker att antibiotikabehandling behövs. Dels för att hunden har så besvärliga symtom att man snabbt vill få den bättre, och dels ofta också för att det kan vara en annan orsak till hundens symtom; en ledinfektion som skall antibiotika-behandlas.

I de fall hundarna får sjukdomssymtom på grund av en borreliainfektion blir de snabbt pigga igen, inom en till två dagar, efter att de fått antibiotika. Eller av sig själva, utan behandling - eller med hjälp av smärtstillande, anti-inflammatorisk behandling.

Förebyggande behandling

Förebyggande behandling består av att förebygga fästingangrepp med hjälp av veterinärmedicinska preparat med rätt indikation i kombination av regelbunden genomgång av hundens päls för att avlägsna fästingar innan de hunnit överföra eventuell infektion.

Det finns vaccin avsett för att skydda hundar mot Borreliainfektion. Läkemedelsverkets bedömning är att värdet av vaccination är begränsat. Här kan du läsa Läkemedelsverkets värdering av vaccinet (pdf). Precis som all annan behandling och bedömning av hundens eventuella sjukdom, så är det den behandlande veterinär som har hand om den enskilda hunden vid djurkliniken eller djursjukhuset som gör en bedömning avseende vilka vaccinationer som bör ges, eller inte behövs.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls