Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Djurägare

Förekomst och smitta

Brucellos hos hund har bara påvisats enstaka gånger i Sverige. Hur vanligt förekommande infektionen är i Europa och andra världsdelar är inte klarlagd.

Infektionen drabbar främst hundar, men även människa kan smittas. Katter kan infekteras men verkar inte bli sjuka.

Infekterade hundar sprider ofta på smitta utan att själva visa symtom. De kan inte bli av med bakterien, det vill säga en hund som infekterats kan aldrig sägas ha slutat att sprida smitta.

Hundar smittas då de får i sig bakterien från andra hundars urin, sperma eller flytningar, via mun, näsa och vid parning eller insemination. Aborterade foster, placenta, vaginala flytningar och sperma utgör en stor smittrisk, men alla kroppsvätskor kan innehålla bakterien. En infekterad hund kan utsöndra bakterien i över fem år.

Bakterien trivs inte utanför hunden, i omgivningen, och den är lätt att tvätta och desinficera bort. Så länge som hundar som sprider smitta finns kvar (till exempel i en kennel) kan dock bakterien att snabbt åter hittas efter rengöringen, både inomhus och utomhus, eftersom hundarna via till exempel urinen fortsätter att sprida smittan.

Symtom

Vuxna hundar visar ofta inga symtom alls, i vart fall under en lång tid (månader – år) och infektionen kan vara svårt att diagnosticera, då det finns många andra möjliga orsaker till de symtom hunden visar. Hunden kan bli allmänt trött och magra av och pälsen kan bli ful. Lymfknutor kan vara förstorade. Andra hundar får kraftiga symtom på infektion i till exempel ögon, njurar eller hjärna.

De mest typiska symtomen hos tikar är att de inte blir dräktiga, eller att de aborterar sina foster. De kan också ha kraftiga flytningar efter aborten. Trots infektionen fortsätter de dock ofta att löpa som vanligt. Hos hanhundar skall man särskilt tänka på brucellos när testiklarna förändras, och när de blir sterila (tikarna de parar inte blir dräktiga)

Diagnos

Det finns andra sjukdomstillstånd hos hund som orsakar samma symtom som ses vid brucellos och för att få en säker diagnos tar man specifika prover. Man kan behöva ta upprepade prover, då infektionen inte är helt lätt att hitta. Blodprover tas för att leta efter antikroppar mot bakterien, eller själva bakterien. Bakterien kan också odlas från flytningar, foster, blod och olika organprover. 

Behandling

Det finns inget antibiotikum eller kombination av antibiotika som säkert kan eliminera bakterien. Därför rekommenderas avlivning av infekterade hundar för att skydda människor och andra hundar från att bli smittade. Hundar som misstänks vara infekterade isoleras direkt och omgivningen saneras. På grund av sjukdomens allvarliga karaktär kan Jordbruksverket välja att vidta åtgärder om sjukdomen skulle påvisas i Sverige. Det kan innebära beslut om provtagning, isolering och avlivning av hundar.

Förebyggande åtgärder

Den absolut viktigaste förebyggande åtgärden är noggrann kontroll av avelshundar eller sperma som tas in från andra länder samt stor försiktighet då svenska hundar paras med utländska hundar. Kontroll av importerade hundar kan också minska risken för smitta.

Läs mer

Råd till provtagning avseende Brucella canis exempelvis inför import/adoption av hundar från utlandet samt inför parning/insemination, speciellt om parningen/inseminationen innebär kontakt med hundar från andra länder

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls