Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Frågor och svar om brucellos hos hund

Vad är Brucellos (Brucella Canis) hos hund?
Brucellos hos hund är en sjukdom som orsakas av bakterien brucella canis. Brucellos hos hund är en anmälningspliktig sjukdom och Jordbruksverket kan besluta om bekämpningsåtgärder.anmälningspliktig. Läs mer om brucellos hos hund.

Hur smittar Brucellos hos hund?
Den största risken för smitta är vid parning, insemination med infekterad sperma, kontakt med aborterade foster eller flytningar från en infekterad tik. Bakterien kan dock smitta genom alla kroppsvätskor, så hundar som lever nära varandra kan drabbas men det är ovanligt.

Vilka symtom ger Brucellos hos hund?
De mest typiska symtomen är reproduktionsstörningar. Parade tikar blir inte dräktiga, eller aborterar sina foster sent i dräktigheten under vecka sju till nio. Hanhundar kan till exempel få förändrade testiklar, och bli sterila. Vissa infekterade hundar visar emellertid inga symtom alls eller diffusa symtom som gör att man inte misstänker brucellos överhuvudtaget

Smittar Brucellos hos hund till människa?
Brucellos är en så kallad zoonos, vilket innebär att även människa kan smittas. Läs mer om brucellos hos människa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Hur vanligt är Brucellos hos hund i Sverige?
Endast ett fåtal fall av Brucellos har konstaterats hos hund i Sverige. Men det är en svår diagnos att ställa och det kan finnas ett visst mörkertal. Det första fallet av Brucellos hos hund i Sverige konstaterades 2011.

Hur vanlig är sjukdomen Brucellos hos hund i Europa?
Det är inte känt hur vanlig infektionen är i Europa. Eftersom hundar kan vara bära sjukdomen utan att visa symtom är det svårt att veta.

Hur behandlar man sjukdomen?
Tyvärr saknas behandling. En rad olika antibiotikabehandlingar har prövats i andra länder, men de har inte haft önskad effekt. Veterinärmedicinska experter rekommenderar att infekterade hundar avlivas.

Kan alla hundraser drabbas?
Ja.

Vad gör jag om misstänker att min hund kan ha Brucellos?
Kontakta din veterinär för undersökning och eventuellt provtagning.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls