Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Djurägare

Förekomst och smitta

Vanliga fästingar sprider, och infekterar både människor och djur, med bakterien Anaplasma phagocytophilum, den bakterie som orsakar granulocytär anaplasmos. Bakterien kallades förr bland annat Ehrlichia equi och Ehrlichia phagcytophila.

Infektion med A. phagocytophilum är vanligt hos hund i Sverige. Sjukdoms-symtom hos hund som föranleder veterinärbesök är dock betydligt ovanligare! I de fall sjukdom ändå uppstår hos hund, och symtomen är så påtagliga så att det till och med leder till både till ett veterinärbesök och antibiotikabehandling, förväntas ett tillfrisknande mycket snabbt; inom en till två dagar.

Hundar får inte återkommande/kroniska/långvariga besvär och dödsfall har aldrig rapporterats.

Granulocytär anaplasmos och A. phagocytophilum skall inte sammanblandas med monocytär erhlichios hos hund. Monocytär erhlichios orsakas av bakterien Ehrlichia canis som sprids via den bruna hundfästingen Rhipicephalus sanguineus, en fästingart som inte normalt ses i Sverige.

Symtom

Som nämnts ovan blir de allra flesta hundar antingen aldrig sjuka, eller så tillfrisknar de snabbt av sig själva, utan behandling. Någon behandling behövs alltså oftast inte. I en del fall kan dock hunden ha besvärliga symtom, som gör att veterinären tycker att antibiotikabehandling behövs.
Hos hundar som insjuknar kan man hos en i övrigt frisk hund plötsligt se:

 • Feber och nedsatt allmäntillstånd. Detta är den vanligaste symtombilden- näst efter asymtomatisk infektion (inga symtom alls), som är den absolut vanligaste följden av en infektion.
 • Smärta eller obehag/ömhet i muskler och leder, ovilja att röra sig eventuellt med uppenbar ledsmärta och hälta.
 • Mängden röda blodkroppar och olika typer av vita blodkroppar kan påverkas; det kan i så fall ses i ett blodprov.
 • Blödningar i slemhinnor/nos har förekommit, fast det är mer ovanligt.

Återkommande/kroniska/långvariga besvär förväntas alltså inte, och inte heller dödsfall.

Diagnos

 • Påvisande av bakterien i blodprov
  Påvisande av A. phagocytophilum i blodprov med hjälp av PCR undersökning är tillsammans med typiska kliniska symtom och ett snabbt svar på relevant antibiotikabehandling det närmaste en säker diagnos man kan komma. Veterinären kan också titta på blodet i mikroskop, innan prov sänds till laboratorium för att leta efter så kallade morula i en viss typ av blodkropp. Då kan man ibland få en preliminär bedömning; ökad misstanke om att det är en pågående infektion med A. phagocytophilum
 • Påvisande av antikroppar i blodprov
  Blodprov kan också undersökas för att se om hundens immunförsvar har bildat antikroppar mot bakterien. Eftersom hundar som tidigare infekterats med bakterien har kvar antikroppar i blodet under mycket lång tid, och eftersom många helt friska hundar har antikroppar mot bakterien, så är det oftast mycket svårt att bedöma provsvaret. Det är helt normalt för en hund att ha antikroppar mot A. phagocytophilum. Ofta behövs två prover med en till två veckors mellanrum, och det kan sedan ändå vara svårt att tolka provsvaren

Provtagning av friska hundar, eller av hundar utan symtom på just Granulocytär anaplasmos är inte aktuellt. En sådan undersökning ger ingen information av värde.

Behandling

Som nämnts ovan blir de allra flesta hundar antingen aldrig sjuka, eller så tillfrisknar de snabbt av sig själva, utan behandling. Någon behandling behövs alltså oftast inte. I en del fall kan dock hunden ha besvärliga symtom, som gör att veterinären tycker att antibiotikabehandling behövs.

I de fall hundarna får sjukdomssymtom på grund av en infektion med A. phagocytophilum blir de snabbt pigga igen, inom en till två dagar, efter att de fått antibiotika. Eller av sig själva, utan behandling, eller med hjälp av smärtstillande, anti-inflammatorisk behandling.

Förebyggande behandling

Förebyggande behandling består av att förebygga fästingangrepp med hjälp av veterinärmedicinska preparat med rätt indikation i kombination av regelbunden genomgång av hundens päls för att avlägsna fästingar innan de hunnit överföra eventuell infektion.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls