Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Djurägare

Förekomst och smitta

Hepatozoonos förekommer normalt inte i Sverige eftersom infektionen sprids med fästingar som inte finns i vårt land, bland annat kennelfästingen (bruna hundfästingen). För att en hund skall bli infekterad måste den därför vistas i länder där denna fästing förekommer, vilket den gör i ett flertal länder i Europa. Ett möjligt undantag finns och det är om en hund fört med sig infekterade bruna hundfästingar in till inomhusmiljöer i Sverige. Eventuellt kan också en infekterad tik smitta sina valpar direkt, utan att fästingar är involverade.

Det finns också en amerikansk form av hepatozoonos (American canine hepatozoonosis). Den sprids av en annan typ av fästingar och ses i USA.

Människor smittas inte av hundar med hepatozoonos. 

Symtom

Hundar som drabbas av hepatozoonos kan utveckla lever- och njurskador. Lunginflammation och anemi (brist på röda blodkroppar) är också vanligt, liksom att hunden samtidigt är drabbad av andra typer av infektioner. De flesta infektioner är dock symtomfria.

Många hundar visar dock inga symtom alls. Hos de hundar som insjuknar ses ofta symtom i skov; hunden blir tillfälligt bättre eller till och med tillsynes helt bra, för att sedan återigen utveckla symtom.

Hundar som drabbas av den amerikanska formen av hepatozoonos får ofta en kraftig muskelinflammation. Feber, diffusa smärtsymtom, minskad muskelmassa, svårigheter att gå och återkommande feber är några typiska symtom.

Diagnos

Med hjälp av mikroskop söker man efter parasiten i blodutstryk. Diagnosen kan vara svår att fastställa i en del fall på grund av att en del hundar har mycket liten mängd parasiter i blodet.

Vid den nordamerikanska formen av hepatozoonos söker man efter parasiten i muskelvävnad, det vill säga i muskelbiopsier.

Behandling

Ett flertal olika preparat har prövats mot hepatozoonos hos hund, men det finns ingen behandling som visats säkert bota sjuka, infekterade hundar. Hunden kan också behöva andra typer av behandling, beroende på vilka organ som är skadade och på hur sjuk hunden är. Prognosen varierar och måste bedömas från fall till fall.

Förebyggande behandling för resande hundar

Hepatozoonos hos hund förebyggs genom att förhindra fästingangrepp med den bruna hundfästingen. Fästingen är mycket vanlig i Mellan- och Sydeuropa och hundar som skall vistas i Europa rekommenderas förebyggande behandling med veterinärmedicinska läkemedel som har dokumenterat god effekt mot fästingangrepp. Under resan bör också hundens päls och hud kontrolleras kontinuerligt så att eventuella fästingar snabbt kan plockas bort från hunden. Be din veterinär om hjälp med ordinering och recept.

Du kan läsa mer om andra förebyggande åtgärder mot olika infektionssjukdomar, Att tänka på innan du reser med hund i Europa.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

Vanliga frågor

1. Kan katter också drabbas av hepatozoonos?

Det är möjligt, men det finns i dagsläget endast några få fall av hepatozoonos hos katt rapporterade, från olika kontinenter.

2. Kan människor smittas av hundar och bli sjuka i hepatozoonos?

Den organism som orsakar hepatozoonos hos hund har inte visats orsaka sjukdom hos människa.

3. Kan en hund med hepatozoonos smitta andra hundar när den vistas i Sverige?

Infektionen sprids med fästingar som inte finns i Sverige (den bruna hundfästingen). För att en hund skall bli infekterad måste den därför vistas i länder där denna fästing förekommer. Ett möjligt undantag finns och det är om en hund fört med sig infekterade bruna hundfästingar in till inomhusmiljöer i Sverige. Det är eventuellt också möjligt att en tik med hepatozoonos kan smitta sina valpar, utan involvering av fästingar.

För att utveckla den amerikanska formen av hepatozoonos skall hunden vistas i områden i USA där smittan förekommer och där bli infekterad av en fästing.

4. Kan en hund som levt utomlands men verkar frisk ändå utveckla symtom på hepatozoonos efter att ha levt i Sverige en tid?

De hundar som drabbas av hepatozoonos blir ofta sjuka i perioder. Ofta verkar de efter en tid bli bättre, eller till och med helt bra, för att sedan insjukna återigen. Det är alltså möjligt att köpa en hund med hepatozoonosinfektion utan att infektionen märks vid till exempel veterinärbesiktningen.

5. Jag skall köpa en hund från Sydeuropa, är det något mer än hepatozoonos jag bör tänka på?

Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om gällande införselregler. Det är mycket viktigt att dessa följs! Införselreglerna skyddar dock inte hunden mot att bli smittad med en rad andra, för hunden ofta allvarliga sjukdomar. Du kan läsa mer om några sådana infektioner i dokumentet Att tänka på i samband med köp av hund från Europa.

6. Jag skall ut och resa med min hund i Europa, vad bör jag tänka på för att minska risken för att min hund utsätts för onödig smitta?

Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om gällande införsel regler. Det är mycket viktigt att dessa följs! Införselreglerna skyddar dock inte hunden mot att bli smittad med en rad andra, för hunden ofta allvarliga sjukdomar.

Du kan även läsa under Resa med hund, på SVA:s webbplats.

Vänd dig till din behandlande veterinär för råd och ordinering av lämpliga förebyggande läkemedel. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls