Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Djurägare

Förekomst och smitta

Monocytär ehrlichios förekommer normalt inte i Sverige. Den sjukdom som ses hos hund även i Sverige, och som ofta kallas för ehrlichios (korrekt namn är numera anaplasmos), orsakas av en annan bakterie och sprids med vår vanliga svenska fästing Ixodes ricinus.

Monocytär ehrlichios orsakas av Ehrlichia canis, en bakterie som sprids med den bruna hundfästingen. För att en hund skall bli infekterad måste den därför vistas i länder där denna fästing finns, vilket den gör i ett flertal länder i Europa. Ett möjligt undantag finns och det är om en hund fört med sig infekterade bruna hundfästingar in till inomhusmiljöer i Sverige.

Symtom

De flesta hundar som infekteras med Ehrlichia canis uppvisar endast milda symtom, alternativt inga symtom alls. Andra hundar blir mycket dåliga och dör trots insatt behandling.

Oftast har en hund som drabbats av monocytär ehrlichios feber. Den är trött och får en försämrad aptit. En del hundar minskar i vikt. Det kan rinna från ögon och nos. Nosblödning, eller andra tecken på blödningar är typiskt, till exempel röda fläckar i slemhinnorna i munnen. Med hjälp av ett blodprov kan man ofta se att hunden har onormalt lite röda blodkroppar, det vill säga hunden har anemi.

Tre former av monocytär ehrlichios ses hos de hundar som insjuknar:

  • Först ses en akut form som innebär att hunden utvecklar symtom inom en tre veckors period efter den blivit infekterad av en brun hundfästing. Denna akuta form går oftast mycket bra att behandla.
  • Trots att hundens symtom försvinner kan infektionen ligga kvar i kroppen under lång tid, till och med i flera år. En hund som bär på en sådan dold infektion utan att visa symtom har en så kallad subklinisk form av monocytär ehrlichios.
  • Efter att ha burit på infektionen en kortare eller längre tid (ibland i flera månader eller till och med år) utvecklar en del hundar en kronisk form. Det innebär att de återigen visar symtom och att de oftast nu blir mycket allvarligt sjuka. Oftast går det inte att bota dessa hundar.

Diagnos

Det finns andra sjukdomstillstånd hos hund som orsakar samma symtom som ses vid monocytär ehrlichios och för att få en säker diagnos tar man specifika prover.

I blodprov kan man leta efter bakterien (Ehrlichia canis) med hjälp av PCR-teknik, som gör att man kan hitta organismens arvsmassa. Man kan också göra blodutstryk och leta efter synliga förändringar i blodkroppar med hjälp av mikroskop.

En tredje form av blodprovsundersökning är så kallad serologisk undersökning, där man undersöker om hunden bildat antikroppar mot Ehrlichia canis. Ofta undersöker man två blodprover tagna med till exempel ett par veckors mellanrum, för att lättare kunna bedöma undersökningsresultaten.

Behandling

Det finns antibiotika som i de flesta fall har god effekt mot akut form av monocytär ehrlichios hos hund. När grava sjukdomstillstånd utvecklats i samband med kronisk monocytär ehrlichios är dock prognosen dålig.

Förebyggande behandling för resande hundar

Monocytär ehrlichios hos hund förebyggs genom att förhindra fästingangrepp med den bruna hundfästingen. Fästingen är mycket vanlig i Mellan- och Sydeuropa och hundar som skall vistas i Europa rekommenderas förebyggande behandling med veterinärmedicinska läkemedel som har dokumenterat god effekt mot fästingangrepp. Under resan bör också hundens päls och hud kontrolleras kontinuerligt så att eventuella fästingar snabbt kan plockas bort från hunden. Be din veterinär om hjälp med ordinering och recept.

Du kan läsa mer om andra förebyggande åtgärder mot olika infektionssjukdomar i dokumentet Att tänka på innan du reser med hund i Europa.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

Vanliga frågor

1. Kan människor smittas av hundar och bli sjuka i monocytär ehrlichios?

Nej.

2. Kan man vaccinera hundar mot monocytär ehrlichios?

Nej, det finns inte något sådant vaccin.

3. Kan en hund som levt utomlands men verkar frisk ändå utveckla symtom på monocytär ehrlichios efter att ha levt i Sverige en tid?

Ja, om hunden vistats i länder där smittan finns. En del hundar lyckas inte bli av med bakterien och kan utveckla allvarlig sjukdom några månader, eller till och med flera år, efter infektionstillfället.

4. Är det sant att många hundar som blir infekterade aldrig blir sjuka?

Ja, det har man sett när man undersökt blodprover på hundar i länder där smittan finns. Hundarna har haft antikroppar i blodet mot bakterien, det vill säga man vet att de utsatts för just denna infektion, men de har inte haft några symtom på sjukdom.

5. Kan en hund med monocytär ehrlichios smitta andra hundar när den vistas i Sverige?

Infektionen sprids med fästingar som inte finns i Sverige,(bland annat den bruna hundfästingen). För att en hund skall bli infekterad måste den därför vistas i länder där denna fästing förekommer. Ett möjligt undantag finns och det är om en hund fört med sig infekterade bruna hundfästingar in till inomhusmiljöer i Sverige.

6. Kan katter också drabbas av monocytär ehrlichios?

Katter kan infekteras med Ehrlichia canis, men monocytär ehrlichios hos katt anses vara ovanligt förekommande i de länder där smittan förekommer.

7. Jag skall köpa en hund från Sydeuropa, är det något mer än monocytär ehrlichios jag bör tänka på?

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om gällande införselregler. Det är mycket viktigt att dessa följs! Införselreglerna skyddar dock inte hunden mot att bli smittad med en rad andra, för hunden ofta allvarliga sjukdomar. Du kan läsa mer om några sådana infektioner i dokumentet Att tänka på i samband med köp av hund från Europa.

8. Jag skall ut och resa med min hund i Europa, vad bör jag tänka på för att minska risken för att min hund utsätts för onödig smitta?

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om gällande införselregler. Det är mycket viktigt att dessa följs! Införselreglerna skyddar dock inte hunden mot att bli smittad med en rad andra, för hunden ofta allvarliga sjukdomar. Du kan läsa mer om några sådana infektioner i dokumentet Att tänka på innan du reser med hund i Europa.

Vänd dig till din behandlande veterinär för råd och ordinering av lämpliga förebyggande läkemedel. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls