Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Djurägare

Förekomst och smitta

Oslerus osleri är en mask som lever i hundens luftstrupe. Den kallades tidigare för Filaroides osleri. Infektionen tycks vara ovanlig i Sverige, men finns i många länder runt om i världen. Det är möjligt att denna maskinfektion kommer att ses oftare i Sverige i framtiden om infekterade hundar importeras och om dessa får möjlighet att sprida smitta till andra kennlar.

Infektion med Oslerus osleri är vanligare hos hundar som hålls i grupp och kennelsmitta är typiskt. Hundar smittas genom kontakt med saliv eller avföring från en infekterad hund. En hund kan sprida smittan utan att själv visa symtom. Valpar som lever i en infekterad hundgrupp smittas ofta mycket tidigt i livet, via en infekterad modertiks saliv, genom kontakt med infekterad avföring i rastgård eller liknande miljö.

Människor smittas inte av infekterade hundar. 

Symtom

Maskarna lever i små runda noduli (knutor) i hunden luftstrupe. Hos framförallt äldre hundar är det vanligt att infektionen inte märks. Hos hundar som visar symtom är hosta vanligt. De kan även bli tröttare i samband med fysisk ansträngning och ibland hörs ett biljud när de andas. Besvären är oftast lindriga. En del hundar blir dock allmänt påverkade; de blir trötta, får sämre aptit och kan magra av. I sällsynta fall blir hundens andning allvarligt påverkad.

Diagnos

Den säkraste diagnosen ställs genom bronkoskopi då man kan se de typiska noduli i luftstrupen. Hunden måste dock sövas för att denna undersökning skall vara möjlig. Eftersom det finns andra tillstånd som kan ge samma symtom måste en bedömning göras från fall till fall vilka undersökningar som är bäst lämpade för den enskilda hunden.

Hos en del hundar kan man se förändringar med hjälp av en röntgenundersökning som gör att infektion med Oslerus osleri kan misstänkas.

Hundar med Oslerus osleri hostar upp och sväljer ner larver som kommer ut med avföringen. Dessa larver kan påvisas i avföringsprover. Infekterade hundar har dock inte larver i avföringen hela tiden. Om man har otur kan man alltså råka ta prov då hunden inte sprider masken i avföringen. Därför rekommenderas att prov tas tre dagar i följd.

Behandling

En rad olika antiparasitära medel används mot infektion med Oslerus osleri hos hund, bland annat fenbendazol under 7-14 dagar. Insatta behandlingar har i många fall rapporterats ge god klinisk förbättring. Fenbendazol finns registrerat (har marknadsföringstillstånd) i Storbritannien för behandling av infektion med Oslerus osleri hos hund.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls