Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Djurägare

Förekomst och smitta

TBE (efter engelskans Tick-borne encephilitis), på svenska också kallad fästingburen hjärninflammation, är en sjukdom som framförallt drabbar människor. Information om TBE hos människa nås via Folkhälsomyndighetens webbplats.

Hos hund är infektion med viruset inte så ovanligt, men däremot är sjukdom till följd av infektionen ovanlig. TBE orsakas av ett virus (Tick-borne encephilitis virus), som sprids genom fästingbett till både människor och hundar. En hund smittar alltså inte direkt till människor, och människor smittar inte direkt till hund.

Symtom

Att hundar infekteras med TBE-viruset utan att utveckla sjukdom har setts med hjälp av blodprovsundersökningar från olika länder. Så många som en tredjedel, eller hälften av friska hundar som provtagits hade utvecklat antikroppar; det vill säga hade någon gång varit infekterade med bakterien.

I ovanliga fall utvecklar hundarna också sjukdom

De beskrivningar som finns av symtom hos hundar som insjuknat på grund av TBE-virus-infektion kommer framförallt från Centraleuropa. Dessa hundar har mycket snabbt blivit mycket dåliga, troligen inom en vecka upp till tio dagar efter att de smittats av en fästing. De sjuka hundarna hade hög feber, kraftigt nedsatt medvetande och visat symtom som kramper och förlamningssymtom. Hundarna har antingen avlivats eller självdött inom några få dagar till en vecka från det att de första symtomen upptäcktes. I Sverige har hittills inga sådana fall upptäckts.

Diagnos

De symtom som ses vid TBE-sjukdom hos hund kan ses även vid en rad andra sjukdomstillstånd.
När hundar blir så svårt sjuka, lider så mycket och man förstår att de inte kommer överleva, ställs diagnosen genom obduktion, det vill säga efter avlivning.

Om det är lämpligt kanske man hunnit ta ut blodprover innan, och kanske det kan gå att undersöka hunden i narkos, så att också ett prov från ryggmärgsvätskan kan tas. Säkrast ställs dock diagnosen genom obduktion.

Att ta blodprov från friska hundar för att se om de har varit infekterade, det vill säga om man kan hitta antikroppar är inte aktuellt. Det är helt normalt för en hund att ha antikroppar mot TBE, som nämnts ovan ovanligt att hundar insjuknar. De hundar som blir sjuka blir sjuka så fort blir sjuka att antikroppar kanske inte ens hinner bildas-eller bara i en låg mängd.

Förebyggande behandling

Förebyggande behandling består av att förebygga fästingangrepp med hjälp av veterinärmedicinska preparat med rätt indikation i kombination av regelbunden genomgång av hundens päls för att avlägsna fästingar innan de hunnit överföra eventuell infektion.

Vaccin mot TBE hos hund saknas.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls