Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Djurägare

Förekomst och smitta

Infektion hos hund med hjärtmasken Dirofilaria immitis ses framförallt i de södra delarna av Europa, där den i många områden är vanlig. I Sverige ses infektionen hos hundar som smittats utomlands.

Hundar smittas av Dirofilaria immitis via myggor. Parasiten utvecklas i myggan så att spridning av smitta till andra hundar blir möjlig. Denna utveckling sker dock bara om medeldygnstemperaturen är tillräckligt hög under flera dagar. Svenskt klimat uppfyller normalt inte detta temperaturkrav, det vill säga infektionen skall i dagsläget inte kunna spridas via myggor i svensk natur och hundar kan därför inte infekteras i Sverige.

Symtom

Det kan ta lång tid innan en hund visar symtom till följd av sin hjärtmaskinfektion. Under denna tid växer maskarna till i hundens lungkärl och när de väl är vuxna är det ofta svårt att bota den smittade hunden, som drabbas av skador i lungor och hjärta. Anemi (det vill säga brist på röda blodkroppar) och njurskador är andra följder av en kronisk infektion.

Typiska symtom är slöhet och hosta. Hunden magrar av och blir gradvis allt sämre. En infekterad hund kan också mycket plötsligt bli drastiskt sämre, få svårt att andas och hamna i ett chocktillstånd. Orsaken kan bland annat vara hjärtsvikt eller att ett antal maskar dött. Ibland vandrar också maskar från lungkärl till hjärtat. Hundar som drabbas av detta brukar avlida inom ett till två dygn.

Diagnos

Två olika typer av blodprovsundersökning används vid misstanke om hjärtmaskinfektion hos hund. Båda undersökningarna kan som regel påvisa infektionen tidigast fem till åtta månader efter det att hunden infekterats.

En äldre typ av blodprovsundersökning är så kallade tester för mikrofilariedetektion. Sådana tester är inte längre ett förstahandsval, bland annat på grund av att de inte kan påvisa hjärtmaskinfektion hos en stor andel infekterade hundar. Om förebyggande behandling satts in innan blodprovet tas ökar risken för att infektionen inte påvisas. En nyare typ av undersökning är så kallade antigen test (ELISA-teknik) och anses vara mer tillförlitlig.

Hos en hund som har symtom, eller som varit infekterad en tid, kan som regel förändringar ses i lungorna med hjälp av en röntgenundersökning.

Behandling

Dirofilarios hos hund är ofta en mycket svårbehandlad sjukdom. Förutom behandling av komplikationer, som till exempel njurskador och lungskador, är det mycket viktigt att hunden vilar under hela behandlings- och återhämtningsperioden.

I de fall hunden är tillräckligt stabil och prognosen bedöms vara tillräckligt god sätts behandling med ett preparat som innehåller arsenik in mot de vuxna maskarna. Om behandlingen lyckas och hunden mår bra ges ytterligare behandling mot maskinfektionen några veckor senare.

Förebyggande behandling för resande hundar

Infektion med hjärtmasken Dirofilaria immitis kan enkelt förebyggas med hjälp av mycket effektiva preparat som används regelbundet till hundar i länder där risk för smitta finns. Be din veterinär om hjälp med ordinering och recept.

Du kan läsa mer om andra förebyggande åtgärder mot olika infektionssjukdomar på sidan Att resa utomlands med hund.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

Vanliga frågor om dirofilarios hos hund

1. Kan en hund med dirofilarios smitta andra hundar när den vistas i Sverige?

Hundar smittas av Dirofilaria immitis via myggor. Parasiten utvecklas i myggan så att spridning av smitta till andra hundar blir möjlig. Denna utveckling sker dock bara om medeldygnstemperaturen är tillräckligt hög under flera dagar. Svenskt klimat uppfyller normalt inte detta temperaturkrav, det vill säga infektionen skall i dagsläget inte kunna spridas via myggor i svensk natur och hundar kan därför inte infekteras i Sverige.

2. Kan katter också drabbas av dirofilarios?

Ja, även om det inte alls är lika vanligt med dirofilarios hos katt som hos hund så kan katter smittas via myggbett, dock normalt inte i Sverige eftersom vi har för kallt klimat.

3. Kan människor smittas av hundar och bli sjuka i dirofilarios?

Människor smittas inte av hjärtmasken Dirofilaria immitis direkt från sjuka hundar, men i länder där parasiten är vanligt förekommande kan även människor infekteras via myggbett. Det är dock ovanligt. I Sverige är klimatet normalt för kallt för att myggor skall kunna sprida denna smitta till vare sig djur eller människor.

Information om infektionssjukdomar hos människa hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

4. Kan en hund som levt utomland verka frisk men ändå vara infekterad med hjärtmask och bli sjuk efter att ha levt en tid i Sverige?

Ja. Det kan ta lång tid innan hunden visar symtom till följd av sin hjärtmaskinfektion. Under denna tid växer maskarna till i hundens lungkärl och när de väl är vuxna är det ofta svårt att bota den smittade hunden. Det är därför mycket viktigt att hunden får förebyggande behandling under hela den tid smittrisk föreligger. Det gäller förstås även hundar som växer upp och lever där dirofilariasmitta förekommer. En hund är inte skyddad mot sjukdom om förebyggande behandling sätts in för sent efter det att hunden infekterats.

5. Jag skall köpa en hund från Sydeuropa, är det något mer än dirofilarios jag bör tänka på?

Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om gällande införselregler. Det är mycket viktigt att dessa följs! Införselreglerna skyddar dock inte hunden mot att bli smittad av en rad andra, för hunden ofta allvarliga sjukdomar. Du kan läsa mer om några sådana infektioner, Att tänka på i samband med köp av hund från Europa.

6. Jag skall ut och resa med min hund i Europa, vad bör jag tänka på för att minska risken för att min hund utsätts för onödig smitta?

Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om gällande införselregler. Det är mycket viktigt att dessa följs! Införselreglerna skyddar dock inte hunden mot att bli smittad med en rad andra, för hunden ofta allvarliga sjukdomar. Du kan läsa mer på Att resa utomlands med hund och infektionssjukdomar.

Vänd dig till din behandlande veterinär för råd och ordinering av lämpliga förebyggande läkemedel.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls