Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

TVT – transmissible venereal tumour hos hund

Transmissible venereal tumour (TVT) är en vanligtvis godartad tumörsjukdom som drabbar framför allt yttre genitalia hos hund. Sjukdomen förekommer bland annat i södra Europa, framför allt i länder med många lösspringande hundar. Till och med november 2012 har tre fall konstaterats i Sverige. Under 2013 rapporterades ytterligare två fall till Jordbruksverket och under 2014 rapporterades fyra fall. Inga fall rapporterades under 2015 och 2016.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Transmissible venereal tumour (TVT) är en vanligtvis godartad tumörsjukdom. TVT drabbar framför allt yttre genitalia hos hund. Det är en unik typ av tumör genom att den smittar mellan hundar. Den smittar inte till människa eller andra tamdjur än hund. Tumören förekommer bland annat i södra Europa, framför allt i länder med många lösspringande hundar. I Sverige har sjukdomen diagnosticerats hos hundar med ursprung i Indien och Rumänien. TVT ses företrädesvis hos hund, men har påvisats även hos vilda karnivorer. 

Etiologi (agens och smittvägar)

TVT är en tumörform som smittar via celler. TVT sprids främst genom att tumörceller kommer i kontakt med skadad hud eller slemhinna, vilket i praktiken sker vid parning. Sjukdomen är vanligast hos unga, könsmogna hundar.

Tumören uppstår på infektionsplatsen (vanligen yttre könsorgan) och är oftast godartad, men kan metastasera (spridas i kroppen) hos nedsatta individer. Spridningen kan ske till underhud, hud, lymfknutor, lever, mjälte, njurar, ögonlock, mjuka gommen och hjärnan.

Klinisk bild

Hos tikar karakteriseras sjukdomen vanligen av en tumörväxt i slidan. Tumören kan också växa ut till slidöppningen och perineum. Hos hanhundar ses tumörväxt ofta på penis eller på förhudsslemhinnan. Tumören är i typiska fall gråröd och nodulär och skadas lätt och blöder.

När hundar smittas genom att slicka andra infekterade hundar kan de också få primära tumörer i näshålan. 

Provtagning och behandling

TVT är en klinisk och patologanatomisk eller cytologisk diagnos. Vaginalcytologi (cellprov) kan användas både för diagnostik av tumören och för att följa resultatet av en eventuell behandling.

För prognos och behandling görs en bedömning av en veterinär onkolog.

En hund som har diagnostiserad TVT ska naturligtvis inte tillåtas komma i kontakt med andra hundar för att undvika vidare smittspridning. 

Anmälningsplikt

TVT hos hund skall anmälas redan vid misstanke till Jordbruksverket och länsstyrelsen. Detta gäller alla smittsamma sjukdomar, eller misstänkt smittsamma djursjukdomar, som normalt inte förekommer i landet. ( se Jordbruksverkets föreskrifter om anmälningspliktigadjursjukdomar K4; 5 § (pdf)

Profylax

Sjukdomen ses framför allt i områden med lösspringande hundar som parar sig fritt. Vid vistelse i sådana områden bör man därför hålla sin hund under uppsikt (kopplad). Kastration av hundar är ett sätt att hålla smittrycket nere.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls