Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Djurägare

Förekomst och smitta

Valpsjuka, (på engelska Canine distemper), orsakas av ett virus (Canine distemper virus, förkortas CDV) som finns spritt över hela världen, även i Sverige. Det finns sedan länge effektiva vacciner mot detta virus och hundar som vaccinerats korrekt har ett mycket gott skydd (immunitet) mot CDV. Tack vare en utbredd vaccination ses sjukdomen för närvarande sällan hos inhemska hundar.

CDV infekterar även en rad andra djurslag inkluderande zooparksdjur, vilt, marina däggdjur och farmade pälsdjur. Ovaccinerade hundar utgör därför en smittrisk för både andra hundar och ett antal andra djurslag. Stora kattdjur som lejon, leoparder och tigrar kan utveckla mycket allvarlig sjukdom. CDV-orsakad sjukdom förväntas dock inte hos vanliga tamkatter.

Valpsjukevirus kan överleva i upp till några veckor i omgivningen om det inte är för varmt, torrt och solljust. då dör viruset snabbare. Hundar kan smittas av virus i omgivningen, de behöver alltså inte träffa en sjuk hund för att själva bli sjuka. Virus sprids också av hundar som inte själva blir sjuka, det vill säga ofta vet man inte om att en infekterad hund spridit smitta i ett område förrän någon eller några oskyddade hundar plötsligt insjuknar.

Hundar smittas mycket lätt genom genom att vistas nära, eller ha direktkontakt med en infekterad hund. Viruset kan också smitta via till exempel händer och föremål som kläder och matskålar.

När fall av valpsjuka påträffas i till exempel en kennel måste förutom vaccinationsinsatser noggranna isoleringsrutiner och strikt hygien iakttagas för att motverka en snabb smittspridning till ovaccinerade djur. Noggrann rengöring och därefter när det är lämpligt desinficering utförs för att få bort valpsjukeviruset från en infekterad miljö. Det finns kommersiella desinfektionsmedel med avdödande effekt på hundens valpsjukevirus. Den utredande, behandlande veterinären ger råd om vilka medel som är aktuella. I utomhusmiljöer och inomhusmiljöer som inte helt går att desinficera kan alltså smittan finnas kvar länge, särskilt när infekterade hundar vistas där och fortsätter sprida virus.

Korrekt vaccinerade vuxna hundar är väl skyddade mot smitta. Det är svårare att skydda valpar under och kring tre månaders ålder. Valpar som föds av en korrekt vaccinerad tik har ett indirekt skydd under de första veckorna, men skyddet avtar successivt och hur snabbt det sker varierar. Se Grundvaccination av hund och katt (pdf) - uppdaterade rekommendationer 2009.

Symtom

Risken för allvarlig sjukdom är större hos unga hundar än hos äldre, i övrigt friska hundar. Hos vuxna hundar ses ofta bara milda symtom, eller inga symtom alls, trots att de är infekterade och sprider viruset.

Virusinfektionen leder i typiska sjukdomsfall till en allvarlig lunginfektion, med hög feber, tung andning och ett kraftigt påverkat allmäntillstånd. Oftast rinner det rikligt med tjock, varliknande vätska från nos och ögon. I en del fall börjar hunden också kräkas, och/eller får diarré efter en tid. Dräktiga tikar aborterar sina valpar, eller föder svaga valpar som snart dör.

Infekterade hundar kan också drabbas av allvarliga hjärnskador, som gör att hunden får symtom som till exempel kramper, eller andra nervskador som gör det omöjligt för hunden att leva vidare. Hunden kan utveckla sådana neurologiska besvär direkt, eller först flera veckor eller månader efter det att den blev infekterad.

Diagnos

När en hund dör till följd av valpsjuka är en obduktion ett bra sätt att i efterhand få en säker diagnos.

Hos levande hundar är det inte alltid lika lätt att få en säker diagnos.

Från en akut sjuk hund kan man leta efter själva viruset; prov tas oftast från ögon och svalg med hjälp av en provtagningspinne. Blodprov kan undersökas för att se om hundens immunförsvar har bildat antikroppar mot viruset. Resultaten från upprepade prover med två veckors mellanrum jämförs; man undersöker om mängden antikroppar ökar. Vaccinerade hundar, och hundar som tidigare varit infekterade har också antikroppar i blodet.

Hos hundar som plötsligt får neurologiska symtom, till exempel kramper, utan att visa några andra symtom typiska för valpsjuka, och där man inte vet om att hunden kan ha blivit smittad kan det vara mycket svårt att få en säker diagnos.

Vaccination

Vaccin mot det virus som orsakar Valpsjuka är definierat som ett vaccin som bör ges till samtliga hundar i Sverige i SVS vaccinpolicy, se Grundvaccination av hund och katt (pdf) - uppdaterade rekommendationer 2009.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls