Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Avmaskning av hund - rekommendationer

Spolmask

Cavalier king charles spaniel.
Foto: Bengt Ekberg/SVA

Valpar

Valpar i kennelmiljö avmaskas med en kur vid 14-20 dagars ålder och därefter varannan (pyrantel) till var fjärde (fenbendazol) vecka upp till tre månaders ålder.

Valpar till sällskapshundar kan undersökas på förekomst av maskägg vid fyra veckors ålder för att fastställa om avmaskningsbehov föreligger.

Tikar för avel

De undersöks på förekomst av maskägg i träckprov eller avmaskas samtidigt som valparna avmaskas första gången. Tikar i kennlar med dokumenterat svåra spolmaskproblem kan eventuellt avmaskas med fenbendazol dagligen från dag 40 under dräktigheten till och med 14 dagar efter valpningen.

Vuxna hundar

Vuxna hundar undersöks på förekomst av maskägg i träckprov eller vid högt smittryck avmaskas årligen. Vissa individer får återkommande spolmaskinfektioner trots regelbunden avmaskning. Om möjligt bör man ta reda på smittkällan. Ofta behöver dessa hundar avmaskas en gång per månad med fenbendazol under det första halvåret.

Hakmask, piskmask, bandmask, Toxascaris, lungmask

Avmaskning vid konstaterad förekomst. Hakmaskinfektion kan vara svårbehandlad och avmaskning kan behöva upprepas. Behandlingen följs lämpligen upp med träckprovsundersökning fyra veckor efter avslutad behandling. Observera att prov för lungmask tas tre dagar i följd, se provtagningsinstruktion

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls