Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Djurägare

Förekomst

Det parvovirus som orsakar sjukdomen kattpest finns spritt över världen. Det finns vacciner som ger ett mycket bra skydd mot sjukdomen. Alla katter i Sverige vaccineras dessvärre inte och kattpest är därför tyvärr inte en helt ovanlig sjukdom i vårt land. Större utbrott ses framförallt i ovaccinerade kattbesättningar samt i områden där många katter är ovaccinerade. Alla katter som inte är immuna mot kattens parvovirus kan anses löpa risk för att infekteras.

Smitta

Kattpest orsakas av Felint panleukopenivirus (FPV), på svenska kallat kattens parvovirus.

En infekterad katt sprider virus framförallt via sin avföring. Katten behöver inte själv ha några symtom, trots att den sprider smitta. En katt kan också vara smittsam under lång tid, i upp till flera månader. 

Katter kan smittas inte bara genom att träffa en infekterad katt, utan även genom att vistas i miljöer där parvovirus finns. Viruset kan leva i upp till ett år i miljön och under hela den tiden smitta nya katter. Ensamlevande katter som inte får gå ut smittas genom att virus kommer in i hemmet via till exempel kläder, skor, och andra föremål som tas in utifrån.  

På grund av parvovirus långvariga överlevnad i miljön kan man aldrig räkna med att kunna "vänta ut" en parvovirus-smitta från omgivningen, varken utomhus eller inomhus. Noggrann rengöring och därefter desinfektion behövs. Parvovirus tål de flesta desinfektionsmedel, det vill säga det är viktigt att det medel man använder är verksamt mot just parvovirus och att desinfektionen sker på rätt sätt, läs tillverkarens rekommendationer noga. 

I utomhus- och inomhusmiljöer som inte helt går att desinficera kan alltså smittan finnas kvar under lång tid. Eftersom smitta dessutom sprids även av katter utan symtom på sjukdom kan risk för kattpest-smitta sägas föreligga överallt där ovaccinerade katter finns, oavsett om man vet om att katter nyligen blivit sjuka eller ej. 

Katter som utvecklat ett skydd (immunitet) mot parvoviruset till följd av en korrekt vaccinering sprider inte virus i sin avföring och de blir under normala förhållanden inte sjuka. 

Symtom

Symtom till följd av en infektion med kattens parvovirus ses vanligen inom fyra till fem dagar. Hur sjuk en infekterad katt blir varierar. Många vuxna katter blir inte alls sjuka. Andra får feber och blir allmänt trötta, ofta under cirka tre dagars tid, för att sedan tillfriskna helt.  

De katter som insjuknar kan dock bli mycket dåliga och dödligheten är speciellt hos unga katter hög. Sjukdomsförloppet kan vara mycket snabbt. En del katter dör inom några timmar efter det att de första symtomen ses. 

I de fall sjukdomsförloppet är lite långsammare ses i typiska fall hög feber och tecken på buksmärtor. Katten är slö och efter ett tag börjar den kräkas. En kraftig diarré utvecklas ofta också, och katten blir uttorkad.  

När dräktiga katter infekteras kan de få missfall. Honan själv behöver inte visa några symtom på kattpest. Infekterade kattungar kan också födas med olika typer av hjärnskador. Ofta märker man inte att kattungarna har dessa hjärnskador förrän de är två till tre veckor gamla, det vill säga när de börjar gå. 

Diagnos

Det finns en rad olika sjukdomsorsaker hos katt som kan ge liknande symtom som de som ses vid kattpest. Ofta undersöker man blodprov hos en katt med misstänkt kattpest för att se om den har lågt antal vita blodkroppar, vilket många katter drabbade av kattpest har. 

Om man hittar själva viruset i ett avföringsprov vet man säkert att katten är infekterad. Ibland hittas dock inte virus i avföringsprovet trots att katten är sjuk i kattpest. Risken för det ökar ju längre tid som gått efter det att katten infekterades. 

Blodprov kan undersökas för att se om kattens immunförsvar har bildat antikroppar mot parvovirus. Vaccinerade katter och katter som tidigare varit infekterade med parvovirus har också antikroppar i blodet. 

Obduktion av döda katter ger som regel en säker kattpestdiagnos.  

Vanliga frågor om kattens parvovirus

1. Skall jag vaccinera min katt och i så fall varför?

Vaccin mot kattens parvovirus är att betrakta som ett basvaccin för katter i Sverige, vaccinering rekommenderas normalt för samtliga katter. Det virus som orsakar kattpest finns i både utomhus- och inomhusmiljöer och katter behöver inte träffa varandra, eller ens vara i närheten av en sjuk katt, för att smittas. Ovaccinerade katter kan sprida virus utan att själva visa några tecken på sjukdom.

2. När, och hur ofta, skall jag vaccinera min katt?

I den vaccinrapport som utarbetats av Statens veterinärmedicinska anstalt och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap finns rekommendationer för vaccinationsrutiner. Rapporten nås via SVA:s webbplats.

3. Kan människor smittas och bli sjuka av kattens parvovirus?

Nej.

4. Kan min hund smittas och bli sjuk av kattens parvovirus?

Nej.

5. Är det sant att även katter som enbart lever inomhus, utan att träffa andra katter, också kan insjukna i kattpest?

Ja.

6. Mina katter har just dött i kattpest. Vad skall jag göra för att förhindra att nästa katt jag tar hem också smittas?

Den nya katten skall ha ett fullgott vaccinationsskydd innan du tar hem den. Hur lång tid man måste vänta innan vaccinationen har givit önskad effekt varierar med olika vacciner. Tala med den behandlande veterinär som vaccinerat katten.  

Det virus som orsakar sjukdomen kattpest är mycket smittsamt och kan finnas kvar i omgivningen i upp till ett år. Noggrann rengöring och därefter desinficering är viktigt för att få ned smittrycket i den närmaste omgivningen. Parvovirus tål de flesta desinfektionsmedel, det vill säga det är viktigt att det medel man använder är verksamt mot just parvovirus och att desinfektionen sker på rätt sätt. Läs tillverkarens rekommendationer noga.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls