Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Djurägare

Mycoplasma haemofelis (tidigare Haemobartonella felis), i förkortning M. haemofelis, är en bakterie som kan orsaka anemi (blodbrist) hos katt. Det finns två andra arter som kallas Mycoplasma haemominutum och Candidatus Mycoplasma turicensis. Dessa två arter anses vara mindre sjukdomsframkallande än M. haemofelis.

Hos hund har något som liknar M. haemofelis hittats, de två kan till och med egentligen vara samma mykoplasma. Hos hund kallas bakterien M. haemocanis. I övrigt friska hundar brukar dock inte bli sjuka om de infekteras med bakterien. 

Smittvägar

Katter smittas troligen framförallt via loppor. Det är inte helt klarlagt på vilka andra sätt smittan kan överföras. Det är möjligt att även andra blodsugande insekter kan smitta katter. Katter som bor tillsammans en lång tid har inte påvisats smitta varandra genom till exempel kontakt eller genom att dela matskålar. Bett har dock föreslagits vara en smittväg. Det är också möjligt att smittöverföring kan ske från kattmamma till foster och nyfödda kattungar. 

Studier har inte kunnat påvisa smitta från hund till katt. Möjligheten att smitta kan överföras från katt till hund har inte kunnat uteslutas, å andra sidan verkar infektionen just inte orsaka några besvär hos hundar.

Symtom

Bakterien infekterar (parasiterar) röda blodkroppar. När tillräckligt många röda blodkroppar infekterats försvinner de från blodomloppet för en tid medan kroppens immunförsvar avdödar parasiten. Detta gör att katten får anemi, som också kallas "blodbrist" i dagligt tal. Katten blir trött och svag och får bleka slemhinnor. Hjärtat slår snabbare och katten kan andas snabbt eller häftigt.  

I en del fall dör katten inom några timmar och någon behandling hjälper inte. I många andra fall blir katten inte så dålig och med hjälp av behandling klarar den sig bra. Prognosen är alltså ofta god.

Diagnos och behandling

Som vanligt måste veterinär uppsökas för undersökning och behandling om en katt visar symtom på sjukdom. Det finns många olika sjukdomstillstånd som kan ge upphov till de symtom som beskrivits ovan.  

I de fall infektion med M. haemofelis, M. haemominutum och/eller C. M. turicensis misstänks görs en specifik undersökning av ett blodprov. Vid SVA används en så kallad PCR-undersökning som innebär att man söker efter bakteriens arvsmassa. 

I akuta fall är det ofta omöjligt att veta om katten är infekterad eller ej, och veterinären får behandla efter vad som framkommer med hjälp av andra undersökningar, och efter kattens symtom. I de fall där kattens symtom beror enbart på infektion med M. haemofelis och katten inte är för dålig kan en antibiotikabehandling ge en snabb förbättring.  

De flesta eller kanske alla katter som tillfrisknar blir kroniska bärare i månader eller år, eventuellt hela livet. Många av dessa katter visar dock inga symtom. Hos andra katter ses viktsförlust och en mild återkommande anemi. De kan också ha feber till och från.

Kan människor smittas?

Vad man vet idag smittar inte dessa bakterier till människa.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls