Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Parasiter hos katt

Parasiter lever i eller på andra levande organismer från vilka de tar sin näring och orsakar skada.

Det finns olika grupper av parasiter: encelliga (protozoer), maskar (helminter), insekter och spindeldjur. I Sverige förekommer parasiter hos nästan alla djurslag och de kan orsaka klinisk sjukdom hos värddjuret.

Loppor hos katt

Kattloppa, cirka 2-4 millimeter stora och kan föröka sig i stora antal. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Disa Eklöf/SVA

 

Kattloppa, hona. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Disa Eklöf/SVA

Eftersom katter ha olika sorters loppor, till exempel loppor från grävling, fåglar, igelkott, katt, hund med mera, och behandlingen skiljer sig åt beroende på vilken typ av loppa det rör sig om så är det viktigt att låta artbestämma de loppor som du eventuellt hittar på din katt.

Om det visar sig vara katt- eller hundloppor är det extra viktigt att rätt åtgärder sätts in, både i form av behandling av katten och av sanering i hemmet. Ibland kan det bli nödvändigt att ta hjälp av ett saneringsföretag.

Läs mer hos andra

Läkemedelsverket-Ekto- och endoparasiter hos hund och katt - behandlingsrekommendation (pdf)

SVA utför

Artbestämning av parasiter hos katt

Artbestämning av parasiter hos hund

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls