Gå direkt till innehåll

Fästingar

Bland fästingar har vi under senare år sett en ökande förekomst av bland annat brokig hundfästing, Dermacentor reticulatus, och flyttfågelsfästing, Hyalomma marginatum, i Sverige.

Brokig hundfästing

Brokig hundfästing kan bland annat överföra sjukdomarna piroplasmos mellan hästdjur (Theileria equi och Babesia caballi) och babesios hos hundar (Babesia canis). Idag har vi importerade hästar med denna blodsjukdom i landet, en smitta som än så länge inte kan sprida sig naturligt. Men om eller när sådana fästingar får fäste här kan det bli en endemisk smitta. Detta har hänt i Tyskland när denna typ av fästing etablerade sig och babesios hos hund började spridas.

Flyttfågelsfästingen

Den så kallade flyttfågelsfästingen fick stort genomslag i media då SVA sommaren 2018 upptäckte de första vuxna fästingarna i Sverige. Den kan framförallt sprida Krim–Kongo blödarfeber (CCHF) mellan djur (djuren blir inte sjuka) och människor samt piroplasmos mellan hästar. Ingen av de här fästingarna kan anses vara etablerad i Sverige, men kan förmodligen dyka upp med ökad frekvens om klimatet blir varmare.