Gå direkt till innehåll

Myggor

Nilfebersmyggan och husmyggor

Sommaren 2016 gjordes det första fyndet i Sverige av nilfebersmyggan, Culex modestus. Det är en art som har ökat i Centraleuropa och som spritt sig norrut till Storbritannien, Danmark och Sverige. 2017 konstaterades att nilfebersmyggan är etablerad åtminstone i Falsterbo och Simrishamn i Skåne.

Tillsammans med stora antal husmyggor, Culex pipiens/torrentium, och varma sommartemperaturer uppfyller detta många av förutsättningarna för ett utbrott av myggburna virussjukdomar.

Sommaren 2018 konstaterades det första fallet av West Nile-virus i Tyskland när en lappuggla på ett zoo i Halle, 45 mil från Malmö, insjuknade och dog. I september 2016 var det ett utbrott av usutu-virus i Belgien, Nederländerna, Tyskland och Frankrike.

Myggarter till norra Europa

Flera myggarter har spridit sig norrut i Europa. De invasiva arterna tigermygga (Aedes albopictus), kyrkogårdsmygga (Aedes japonicus) och regnvattensmygga (Aedes koreicus) har ökat sin utbredning och spridit sig norrut. Tigermyggan finns nu etablerad i norra Nederländerna och kyrkogårdsmyggan i Tyskland upp till Hannover. Även inhemska arter rör sig norrut. Till exempel har prickig fågelmygga, Culiseta longiareolata, snabbt spritt sig i Tyskland upp till Berlin.

Senast uppdaterad : 2019-11-27