Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Endemiska sjukdomar hos nötkreatur (ett urval)

Sjukdomar hos nötkreatur kan delas in i endemiska (sjukdomar som finns i våra besättningar) och sådana som av olika skäl är anmälningspliktiga. Till dessa senare hör bland annat zoonoser (som smittar mellan djur och människor) och epizootisjukdomar (allvarliga djursjukdomar som vi inte har i Sverige).
Här följer exempel på viktiga endemiska nötkreaturssjukdomar med tonvikt på infektionssjukdomar:

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls