Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Rotavirus hos kalv

Rotavirus är en av de vanligaste orsakerna till neonatal enterit hos bland annat kalvar, föl och smågrisar.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Rotavirus är vanligt i svenska nötkreatursbesättningar, och en av de vanligaste patogenerna vid kalvdiarré. Sjukdom ses främst hos en till tre veckor gamla kalvar och är vanligast när smittrycket är högt, som under perioder med många kalvningar och under stallsäsongen.

Kliniska symtom

Sjukdom orsakad av rotavirus har varierande morbiditet och mortalitet och alla infekterade kalvar blir inte sjuka. Symtom är plötsligt insättande lös till vattentunn diarré. Färgen är ofta ljust gul. Beroende på hur allvarlig diarrén är ses varierande grad av slöhet, nedsatt foderlust och uttorkning. Rotavirus är främst förknippat med plötsliga utbrott, men långvariga problem förekommer.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens: 

Rotavirus, framför allt serogrupp A, familj Reoviridae.

Inkubationstid:

Cirka 18-24 timmar.

Infektionsport:

Via munnen.

Spridning i djuret:

Viruset infekterar främst epitelceller i tunntarmen (jejunum, ileum).

Smittvägar:

Viruspartiklar utsöndras i faeces. Smittspridning via direktkontakt mellan kalvar eller indirekt genom kontaminering av golv, strö, väggar, fodertråg, redskap och stövlar.

Provtagning och diagnostik

Träckprov (cirka 2 msk) tas rektalt från kalvar (gärna flera) med akut diarré, och skickas i plastburk/rör för bakteriologisk odling. Prov tas från kalvar yngre än fyra veckor. Provet kan tas på en fredag och bör i så fall förvaras i kylskåp över helgen. Vid SVA görs analys med antigen-ELISA.

Vid utredning av kalvsjukdom hos besättning ansluten till Gård & Djurhälsan används Kalvpaketsremiss till SVA (i vissa fall efter särskild överenskommelse), vid övriga provtagningsorsaker används allmän SVA-remiss. När du skickar in prov tänk då på att packa dem rätt så att provmaterialet inte kan läcka ut. Läs mer om att packa och skicka in prover.

Behandling och profylax

Ingen specifik behandling då det är ett virus. Understödjande och förebyggande enligt diarré hos småkalvar på SVA:s webbplats.

Genomgången infektion ger skydd mot klinisk sjukdom. Det finns vaccin mot rotavirus som ges till dräktiga kor och ger kalven skygg genom råmjölken.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls