Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Spensjukdomar orsakade av infektioner hos nötkreatur

Det är inte känt hur vanligt infektiösa spensjukdomar hos nötkreatur är i landet men årligen drabbas flera besättningar av omfattande problem. Vanliga symtom är blåsor, sår, vårtor och eksem på spenarna.

Introduktion 

Spenvårtor hos mjölkko

Spenvårtor är ett vanligt symtom vid infektiösa spensjukdomar. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Lisa Gustafsson/SVA

Spenvårtor

Spenvårtor hos mjölkko. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Lisa Gustafsson/SVA

Infektiösa spensjukdomar orsakas av bakterier eller virus. Bakterier kan infektera sår som uppstått till följd av mekaniska skador och drabbar oftast enstaka djur. Vissa virusinfektioner är mycket smittsamma och kan leda till allvarliga besättningsproblem. Vid sådana infektioner ses ofta blåsor och sår på spenarna. Virusinfektioner kan också ge upphov till vårtor på spenarna i olika omfattning. Eftersom blåsor på spenarna är en del i symtombilden vid vissa epizootiska sjukdomar är det viktigt att vara extra observant i dessa fall.

Förekomst

Det är inte känt hur vanligt infektiösa spensjukdomar är i landet. Uppfattningen är dock att spenvårtor är relativt vanligt hos kvigor och ibland hos förstakalvare. Årligen drabbas också ett antal besättningar av smittsamma virusinfektioner.

Kliniska symtom 

Symtomen varierar beroende på infektionsagens men blåsor, sår, eksem och vårtor är några exempel. För en mer detaljerad beskrivning se SVT-artikel (pdf). I många fall är det vanligt att kon får så ont i spenarna att det blir svårt att mjölka henne vilket leder till minskad produktion. Risker för juverinfektion och mastit ökar också.

Differentialdiagnoser

Spenskador orsakade av mekanisk eller kemisk skada.

Etiologi och patogenes

För detaljerad information se SVT-artikel (pdf).

Infektionsagens:

Bakterier: stafylokocker, streptokocker, Trueperella (fd Arcanobacterium) pyogenes, Fusobacterium necrophorum
Virus som finns i landet: papillomvirus (vårtor), parapoxvirus (falska kokoppor)
Virus som troligen finns i landet: herpesvirus (herpes mammilit)

Infektionsport:

Hud, sår

Spridning i djuret:

Lokalt på juvret

Smittvägar:

Smittspridning mellan djur kan ske genom direktkontakt eller via utrustning/inredning och händer samt eventuellt med flugor. Parapoxvirus kan även infektera människor.  

Provtagning och diagnostik

Diagnos ställs främst på symtom och sjukdomsförlopp. Vid misstänkt bakterieinfektion kan svabbprov tas för bakteriologisk undersökning. För närvarande finns ingen specifik diagnostik för virusinfektioner. Det är dock möjligt att ta blåsmaterial för undersökning av herpesvirus typ 2 med PCR men metoden är inte utprovad för denna typ av herpesinfektion. 

Behandling och profylax

Vid bakterieinfektion räcker oftast spendoppning med preparat som innehåller antibakteriella och mjukgörande ingredienser. Om skadan är omfattande och/eller djuret har allmänna symtom kan allmänbehandling med antibiotika bli aktuell.

Vid virusinfektion rekommenderas tvätt av juver och spenar eller spendoppning (om skadorna enbart är lokaliserade på spenarna) med produkt som har antiviral effekt. Om möjligt bör medel som även innehåller mjukgörare användas. Vårtor kan vid behov tas bort kirurgiskt. De försvinner dock oftast av sig själva efter en tid.

Beroende på infektionsagens rekommenderas även någon/några/alla av följande åtgärder:
isolering av sjuka djur, mjölka sjuka djur sist, använd handskar vid mjölkning och annan hantering av juvret, använd effektiva spendoppningsmedel och mjukgörare till alla kor, skydda djuren från flugor.

För mer information se SVT-artikel (pdf) och Husdjur (pdf)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls