Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Värmestress hos idisslare

Värmestress är ett känt fenomen i varmare länder, men även under den svenska sommaren kan våra svenska idisslare drabbas.

Vissa raser är bättre anpassade till ett varmare klimat. Foto: Ylva Persson/SVA

Värmestress gör att djuren blir mer mottagliga för infektionssjukdomar men är också viktigt för ekonomin eftersom fruktsamheten (hos både hon- och handjur) försämras och foderkonsumtionen går ner. Det sistnämnda gör att mjölkproduktionen och tillväxten sjunker. Mjölkkor är extra känsliga för värmestress då de har en hög ämnesomsättning och alstrar mycket värme. Ju högre avkastning desto känsligare är mjölkkor för värme. I många svenska mjölkbesättningar stiger tankcelltalet markant under sommarmånaderna juli och augusti.

Värmestress är viktigt att förebygga, både för ekonomin och för djurvälfärden. Det lönar sig att skydda djur mot omgivande värme för att de ska bibehålla både foderintag och produktion. Erbjud skugga utomhus (träd är bäst) och svalka inomhus genom god ventilation, fläkt och eventuellt dusch. Tillgång till kallt vatten och salt behöver finnas både ute och inne. Foderstaten kan behöva ses över och anpassas. Nattbete kan vara ett alternativ.

Läs mer om värmestress på Växa Sveriges webbplats.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls