Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Övriga anmälningspliktiga sjukdomar hos nötkreatur

Förutom Epizootilagens anmälningspliktiga sjukdomar finns ett antal andra sjukdomar som också är anmälningspliktiga. Dessa sjukdomar omfattas inte av epizootilagen men ska rapporteras vid konstaterad eller i vissa fall misstänkt förekomst.

En fullständig förteckning över anmälningspliktiga sjukdomar finns på Jordbruksverkets webbplats.

Övriga anmälningspliktiga sjukdomar hos nötkreatur listas nedan. För beskrivningar av sjukdomarna se SVA:s rapporter Sjukdomsrapportering 2011 och "Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden 2017 (pdf)".

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls