Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sinläggning, sintidsbehandling och sinperiod – enkät till veterinärer

Vill du hjälpa oss att ta reda på vilka råd svenska veterinärer ger till mjölkproducenter rörande sinläggning, sintidsbehandling och sinperiod av/för svenska mjölkkor? Klicka på länken nedan för att fylla i den anonyma enkäten som tar cirka 10-15 min att genomföra och är öppen till och med 25/11.

Fyll i enkäten här.

Bakgrund

Mastit är den vanligaste orsaken till att mjölkkor behandlas med antibiotika. De flesta av de kliniska mastiterna upptäcks vid kalvning eller under de första veckorna efter kalvning. Bakterieinfektion är den vanligaste orsaken till mastit. I vissa fall sker infektionen strax innan kon blivit sjuk men i många fall som uppstår vid kalvning har juvret infekterats redan vid sinläggning. Bakterierna kan sedan ligga ”vilande” i juvret under sinperioden för att sedan växa till och orsaka mastit vid kalvning på grund av den stress som kon utsätts för under denna period.

Risken för juverinfektion vid sinläggning kan påverkas av sinläggningsrutinerna. Det finns rekommendationer om hur sinläggningen bör gå till men det är inte känt hur vanligt det är att mjölkproducenter känner till och använder dessa rekommendationer eller vilka råd veterinärer ger till djurägarna om sinläggning.

I samband med sinläggning är det också viktigt att bedöma om kon ska sintidsbehandlas med långstidsverkande antibiotika eller inte. Det finns dock ingen kunskap om vilka råd veterinärerna ger om utförande av sådan behandling och om urval av kor för behandling.

Syfte

Syftet med denna enkät är därför att undersöka vilka råd svenska veterinärer ger till mjölkproducenter och deras personal avseende rutiner för sinläggning och sintidsbehandling av mjölkkor samt för skötseln under sinperioden. En liknande enkät skickas även till mjölkproducenterna i landet.

Resultaten kommer att göras tillgängliga för alla och svaren ska ligga till grund för bedömning av behov av information om dessa områden. Vi är därför mycket tacksamma om veterinärer som arbetar med nötkreaturspraktik vill fylla i enkäten. 
Du når enkäten här.

Projektet är ett samarbete mellan Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Växa Sverige. Om du har några frågor kan du på dagtid nå projektledare Karin Persson Waller, SVA, via e-post karin.persson-waller@sva.se eller telefon 018-67 46 72.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls