Gå direkt till innehåll

Åkerfräken

( Equisetum arvense L. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

 Åkerfräken

Generell information

Åkerfräken är giftig för hästar på grund av innehållet av de giftiga ämnena alkaloider och saponiner samt enzymet tiaminas. Tiaminas bryter ner tiamin, vitamin B1. Den färska växten är osmaklig och ratas i normalfallet av betesgående djur. Gäss och kaniner äter den gärna och utan problem. Åkerfräken är även giftig när den är torkad. Hö som innehåller cirka 20 procent åkerfräken kan ge neurologiska symtom och dödsfall hos häst inom två veckor. Se även kärrfräken och örnbräken.  

Förgiftningssymtom

Vacklande gång, delvis förlorad rörelseförmåga (okoordinerade bakben) och överkänslighet. Efter hand även blodfyllda slemhinnor, förstoppning, starkt färgad urin, total förlust av rörelseförmåga och sväljförmåga, andningssvårigheter, krampryckningar och dödsfall.

Utfodring av förgiftade djur med bryggerijäst eller höga doser vitamin B1 (tiamin) kan häva förloppet, tillsammans med övrig veterinär behandling.

Senast uppdaterad : 2019-12-05