Gå direkt till innehåll

Ängssyra

( Rumex acetosa L. )
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.
Giftig växt
Giftig vid konsumtion i stora mängder eller under lång tid.

 Ängssyra

Generell information

Växten innehåller oxalsyra som fäller ut kalciumoxalat, vilket innebär att kalciumhalterna i kroppen sjunker med allvarliga rubbningar i hjärtfunktion och centrala nervsystemet som följd. Giftig även i torkat tillstånd. Eventuellt kan andra, ej så välkända gifter också förekomma.
Se även bergsyra

Förgiftningssymtom

Förstoppning men även diarré, aptitlöshet, matthet, svag puls, snabb andning, vacklande gång, kramper och darrningar. Kan medföra dödsfall hos häst och får, som är känsligast.

Senast uppdaterad : 2019-12-05