Gå direkt till innehåll
Fläckig munkhätta

Fläckig munkhätta

( Arum maculatum L. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

 Fläckig munkhätta

Generell information

Växtsaften är kraftigt irriterande både vid hudkontakt och konsumtion. Exakt giftverkan är ej känd men växten innehåller glykosider, alkaloider, saponiner och eteriska oljor samt kalciumoxalatkristaller. Äts ogärna på grund av bitter smak, men förgiftningsfall på häst finns rapporterat. Svagt giftig efter torkning. 

Förgiftningssymtom

Ökad salivering, aptitlöshet, orolighet, diarré, svullen hals och nacke, starkt irriterade slemhinnor på grund av innehållet av kalciumoxalat-kristaller, okoordinerade rörelser följt av kollaps och dödsfall inom 24 timmar. Aborter hos hästar och gris har också beskrivits efter konsumtion.
Direktkontakt kan ge inflammation i huden och svidande ögon.

Senast uppdaterad : 2019-12-05