Gå direkt till innehåll

Hundtunga

( Cynoglossum officinale L. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

 Hundtunga

Generell information

Innehåller toxiska pyrrolizidina alkaloider, mängden är som störst före blomning. Alkaloiderna finns kvar efter torkning. Kumulativ verkan av alkaloiderna. Nötkreatur och hästar är känsliga, får är mer motståndskraftiga.

Förgiftningssymtom

Ger framför allt leverskador med gulsot, leversvikt och anemi. Till följd av leverskadorna förekommer centralnervösa symtom (hepatoencefalopati) och fotosensitivitet (ökad känslighet för ljus), se alsikeklöver. Kan ge depression, avmagring, avvikande beteende, ”aimless wandering”, blindhet, huvudtryckningar, blod i urinen, dödsfall. 

Behandling

Behandling är vanligen utsiktslös på grund av allvarliga irreversibla leverskador.

Obduktionsfynd

I levern ses portal fibros, megolocytos, levercellsnekros, gallgångshyperplasi, gallstas och nodulär hyperplasi.

Senast uppdaterad : 2019-12-05