Gå direkt till innehåll

Idegran

( Taxus baccata L. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

 Idegran

Generell information

Idegran är en av de giftigaste växterna i Europa. Den innehåller flera olika giftiga ämnen, bland annat ett antal alkaloida substanser och cyanogena glykosider. Alla djur på bete kan drabbas och det finns många rapporter om förgiftningsfall på häst och nötkreatur. Hela växten är giftig. ”Barren” (egentligen blad) är särskilt giftiga. Gamla blad är giftigare än nya späda. Trädgårdsavfall är en känd riskfaktor, eftersom giftigheten inte avtar i avklippta eller fallna grenar eller torra blad. Dödlig dos är 0,2-0,4 gram blad/kg kroppsvikt för häst, 2,0 gram blad/kg kroppsvikt för nötkreatur, 12 gram blad/kg kroppsvikt för get och 2,5 gram blad/kg kroppsvikt för får. 

Förgiftningssymtom

Rörelse- och cirkulationsstörningar, ataxi, stapplighet, utvidgade pupiller, konvulsioner, snabb och sedan svag puls, upphetsning följt av kollaps och dödsfall via andningsförlamning. Alkaloiderna absorberas mycket snabbt från mag-tarmkanalen och påverkar hjärtat. I flera fall har dödsfall skett inom några timmar efter konsumtion av idegran, utan föregående symtom. Dödsfall kan också inträffa inom några minuter efter konsumtion. Symtom kan också synas under tre till fyra dagar före dödsfall eller återhämtning.

Idegran är fridlyst. Var noga med att inte avlägsna fridlysta växter. En lista över fridlysta växter finns exempelvis på Naturvårdsverkets webbplats (pdf)

Senast uppdaterad : 2019-12-05