Gå direkt till innehåll

Kärrfräken

( Equisetum palustre L. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

 Kärrfräken

Generell information 

Fräkenväxter innehåller bland annat giftiga ämnen som alkaloider och saponiner. Dessutom innehåller de enzymet tiaminas som bryter ner tiamin, vitamin B1. Kärrfräken anses vara den giftigaste av fräkenarterna. Vissa uppgifter tyder på att unga plantor är giftigare än äldre plantor. Växten undviks i allmänhet på bete. Kärrfräken är även giftig när den är torkad. En inblandning på 20 procent i hö är dödlig dos för häst. Se även åkerfräken och örnbräken

Förgiftningssymtom

Urinträngning, grumlig blick, bindhinnekatarr, dålig aptit (begär efter fräken kan dock förekomma), benägenhet för upprördhet och rädsla (överdrivna reaktioner), ostadiga ben, svag bakdel, kollaps, förlamning av centrala och motoriska nervsystemet, blod i urinen, diarré, störningar i sexualfunktioner, död via andningsförlamning efter 2–14 dagar.

Extra fodertillskott på tiamin i ren form eller via bryggerijäst kan häva de symtom som orsakats av brist på vitamin B1.

Senast uppdaterad : 2019-12-05