Gå direkt till innehåll
Korsört/Stenkorsört

Korsört/Stenkorsört

( Senecio vulgaris L./Senecio squalidus )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

 Korsört/Stenkorsört

Generell information 

Kallas även stenört, timmermansört, blodört. Innehåller alkaloiderna senecin och senecionin, och är giftig även i torkat tillstånd. Se även stånds

Förgiftningssymtom

Salivering, kramper, mag-tarmsjukdomar, leverskador, gulsot, orolighet, aptitlöshet, avmagring, död under allmän svaghet. Symtomen kan uppträda sex till tio dagar eller flera månader efter konsumtion.

Senast uppdaterad : 2019-12-05