Gå direkt till innehåll

Liljekonvalj

( Convallaria majalis L. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

 Liljekonvalj

Generell information 

Kallas också hjärtansfröjd. Växten innehåller glykosider av digitalistyp (se fingerborgsblomma) och saponiner. Huvudsaklig glykosid är convallatoxin. Undviks i regel av betande djur. Giftig även torkad. Få fall av förgiftning hos häst har rapporterats. 

Förgiftningssymtom

Salivering, diarré, ökad urinavsöndring och urinhämning, digitalisliknande symtom men svagare hjärtstimulans och hjärtförsvagning, snabbare och oregelbunden puls, svindel, kramper och slutligen död.

Regelbunden hudkontakt kan orsaka dermatit.

Var noga med att inte avlägsna fridlysta växter. En lista över fridlysta växter finns exempelvis på Naturvårdsverkets webbplats (pdf)

Senast uppdaterad : 2019-12-05