Gå direkt till innehåll

Nattskatta

( Solanum nigrum L. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

 Nattskatta

Generell information 

Hela växten är giftig på grund av sitt innehåll av glykoalkaloider (solaniner), nitrat och nitrit. Omogna gröna bär innehåller högst halt av solaniner, medan lägst halt återfinns i roten. Giftigheten kan avta med ensilering, men fortfarande vara tillräcklig för att orsaka förgiftningssymptom. 

Förgiftningssymtom

Initialt kan förgiftade hästar vara upphetsade, följt av depression med sänkt hjärtrytm och andningssvårigheter, muskelsvaghet och stapplighet, koordinationsproblem, utvidgade pupiller, kolik, vattnig och ibland blodig diarré. Vid förtäring av större mängder uppges hästar dö av hjärtstillestånd.

Senast uppdaterad : 2019-12-05